Sra. Helena Antich

Sra. Helena Antich

Data Scientist (WDNA)

Helena Antich és Graduada en Física amb especialitat en física aplicada per la Universitat de Barcelona i Màster en Sistemes Intel·ligents amb especialitats d’Intel·ligència Artificial i Internet de les Coses per la Universitat de les Illes Balears. Compta amb experiència com a arquitecta de solucions de software basats en Big Data, així com en el camp de la oceanografia operacional a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), on s’ha especialitzat en el processament i l’anàlisi de dades satèl·lit per a l’estudi de la energia cinètica al Mediterrani.
Ha desenvolupat projectes finals de màster amb col·laboració amb l’IMEDEA i el Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN), basat en la aplicació de la intel·ligència artificial a la predicció de trajectòries d’animals mitjançant l’anàlisi de les dades de sensors portats per als propis animals.
El seu treball al grup WDNA com a Data Scientist es centra en l’anàlisi i el tractament estadístic i operatiu de les dades per a estudis meteorològics i climàtics, així com de dispositius IoT

INTO 2022 title shape

Organitza