Sr. José Javier Ramasco

Sr. José Javier Ramasco

Investigador de l’IFISC

JJR és doctor en Física per la Universitat de Cantàbria, ha estat investigador post doctoral a la Universitat d’Oporto i a Emory University, Atlanta, EEUU, investigador de la plantilla de la ISI Foundation, Turín, Itàlia y ara és Científic Titular del CSIC, associat a l’Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexes IFISC (CSIC-UIB) a Palma. JJR és coordinador de la PTI Mobility 2030 del CSIC, autor de més de 100 articles científics sobre xarxes complexes, mobilitat, sistemes de transport i sistemes urbans

INTO 2022 title shape

Organitza