Sessió II

TIC i solucions innovadores al sector de l’hoteleria i la restauració

Visió general

L’objectiu de la sessió és analitzar el potencial de les TIC, en el momento actual i en el previsible futur, per oferir solucions al sector turístic. sobretot de cara a una situacióde disrupció com la que ha suposat la COVID19.

La primera sessió estarà dedicada a exposar com s’enfronta el sector a l’actual situació i què s’espera d’aquestes tecnologies. La segona sessió revisarà les solucions per a les empreses i els Gestors de Destí, que actualment ofereixen les empreses que pertanyen al clúster Turistec, que representa les empreses TIC especialitzades en el sector turístic. La tercera sessió estarà dedicada a exposar la previsible evolució de les tecnologies TIC que possibilitaran l’aplicació de solucions innovadores, el desenvolupament i assimilació de les quals, per part del sector turístic i de les empreses especialitzades serà molt difícil si no existeix una veritable col·laboració entre usuaris i proveïdors i entre el sector públic i el privat.Ponents