Turisme i branding - Quart Seminari Internacional d'Innovació i Turisme Any 2007 La clau per al desenvolupament turístic. Diferenciar-se comunicant emocions i sensacions.
Turisme de salut - Tercer Seminari Internacional d'Innovació i Turisme Any 2006 La tendència del benestar i la salut com alternativa viable per a la desestacionalització i diversificació del producte turístic
Turisme nàutic - Segon Seminari Internacional d'Innovació i Turisme Any 2005 Aquest sector és considerat un potent dinamitzador cultural i està en continu creixement en la majoria de les economies turístiques del Mediterrani
Primer Seminari Internacional d'Innovació i Turisme Any 2004 Fòrum de debat de propostes d'investigació i anàlisi crítica de l'activitat innovadora en els diferents sectors turístics.
turisme responsable oportunitats educació sostenibilitat biomasa reptes minimitzacio estrategies innovacio energies renovables reconversio adaptacio medi ambient