» Google maps
Centre Cultural "Sa Nostra"
C/ Concepció, 12. 07012 Palma (Mallorca).
Tel. 971 72 52 10 / 971 72 53 92. Fax 971 71 37 57.
A/e: cultura.palma@fundacio.sanostra.es

Recomanacions per arribar al Seminari i contribuir en la reducció de les emissions de Co2:

  • Des de l’aeroport i des del port pots agafar l’autobús públic
  • Des de qualsevol punt de Mallorca pots agafar l’autobús públic i el tren.
  • Des de qualsevol punt de Palma pots agafar les diverses línies d’autobús públic, vehicles d’emissió zero (bicicleta) o a pots venir a peu.

Recordeu:

  • Una de les principals causes de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle són els trajectes realitzats en vehicles propis.
  • Un trajecte de ciutat de 10-15Km en cotxe de benzina produeix aprox. 792 KgCO2 a l’any, en canvi utilitzant el bus públic només 264 KgCO2 a l’any.
  • Les distàncies són curtes! Pensuau que un 45% dels trajectes per ciutat cubreixen distàncies menors a 3 km.

Enllaços:

turisme responsable oportunitats educació sostenibilitat biomasa reptes minimitzacio estrategies innovacio energies renovables reconversio adaptacio medi ambient