Dr. Ernesto Rodríguez

Meteoròleg Superior de l'Estat. Expert en modelització numèrica de l'atmosfera, en particular en temes de processos de superfície i interacció atmosfera -superfície terrestre. Ha estat responsable de processos de superfície del projecte HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) per a predicció numèrica a curt termini que desenvolupa un model compartit per 8 països europeus (1994-2004). Ha estat responsable del Centre Capdavanter del programa SRNWP (Short Range Numerical Weather Prediction) de EUMETNET (Network of European Meteorological Services) per a assimilació de variables de superfície i parametrizació de processos de sòl (1994-2005). Ha estat Sotsdirector del Projecte HIRLAM (2000-2002). És actualment membre del "Scientific Advisory Committee" del ECMWF (European Centri for Middle-range Weather Forecasting) (2003-fins a l'actualitat). Ha estat President de l'Associació Meteorològica Espanyola (ESTIMI) (2003-2007). Actualment és cap de l'Àrea de Modelització i Avaluació del Clima d’AEMet i és responsable del projecte del MMARM de “generació d'escenaris regionals de canvi climàtic per a Espanya”. Focalitza actualment les activitats d’AEMet relacionades amb el canvi climàtic entre les quals s'inclouen la participació en diversos fòrums tals com: IPCC (Internacional Panell on Climate Change), UNFCCC (Conveni Marco de l'ONU sobre el Canvi Climàtic), SBSTA (Subsidiary Bodi of UNFCCC for Scientific and Technological Advice).

Canvi climàtic, estat de la situació

El problema de l’actual canvi climàtic d’origen antropogènic és un fenomen molt complex que no solament se circumscriu als canvis observats en els sistemes físics. Es presentaran en primer lloc els canvis observats en el clima i els seus efectes en diferents sistemes naturals i humans, independentment de les causes d’aquests canvis. Es discutiran posteriorment les causes de l’actual canvi climàtic i els mètodes que habitualment s’empren per atribuir els canvis climàtics a determinades causes. Així mateix, es presentaran projeccions futures per a l’evolució del clima fent un èmfasi especial en la zona mediterrània, com també en els impactes esperats depenent dels diferents escenaris. Es discutiran les conclusions i les incerteses que afecten el nostre coneixement del clima passat i de les projeccions futures del clima. L’existència d’incerteses no implica una manca total de coneixement. Hi ha eines, fonamentalment de tipus estadístic, que ens permeten treballar per gestionar raonablement els riscs. Finalment, es discutiran breument les opcions d’adaptació i de mitigació per enfrontar-se al problema del canvi climàtic en els pròxims decennis i la seva interacció amb temes relacionats amb el desenvolupament sostenible.

 
turisme responsable oportunitats educaci sostenibilitat biomasa reptes minimitzacio estrategies innovacio energies renovables reconversio adaptacio medi ambient