OBJECTIUS » Públic objectiu » Presentació

Dintre del marc del projecte europeu SAITUR i la línia d’accions de l’INTO, coordinats per la Direcció General d’R+D+I i atenent les necessitats del sector es pretén:

Ho organitza:
Hi colabora: