Programa

09.00h Acreditacions
09.30h Inauguració Hble. Sr. Carles Manera
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Sr. Pere Oliver
Director General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
09.45h La importància de la seguretat en el turisme. Sr. Pedro Antón
Director de Tecnologies de la Informació i Comunicació SEGITTUR
10.30h Desenvolupament de serveis de localització basats en el turisme. Sr. Alexander Zipf.
Catedràtic de cartografia. Departament de Geografia, Universitat de Boon. Alemanya
11.00h Cafè
11.30h Avantatges i desavantatges de les tecnologies principals aplicades a la localització de persones. Sr. Carlos Jiménez.
President de SECUWARE
12.00h CASOS D'EXIT
Sistemes de localització en temps real per a interiors basats en xarxes Wi-Fi. Sr. José Manuel Antelo.
Responsable Desarrollo de Soluciones – Redes Corporativas y Movilidad d'INDRA
Sistema A-GPS per a la localització d’infants, vells, malalts mentals i uns altres col·lectius que es puguin perdre en llocs interiors o exteriors. Sr. Joaquín González.
Director General de Deimos Aplicaciones Tecnológicas (DAT)
Tecnologia RFID pel control del posicionament dels infants en el recinte. Kindercity, el major centre d’entreteniment educatiu de Suïssa Sr. Jean Michel Priou.
Director de Projecte - Kindercity Management GMBH. Suïssa
Cas AGOTEK Sr. Mikel Garrido.
Director Gerent d’ Agotek Control de sortides i zones perifèriques.
Localització indoor. Detecció de caiguda a l’aigua. Altres aplicacions.
14.00h Clausura Sr. Pere Oliver, Director General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Ho organitza:
Hi colabora: