Dr. Ajay Aluri

Director fundador d’Hospitality Innovation and Technology Lab a la University West Virginia

El Dr. Aluri és el director fundador d’Hospitality Innovation and Technology Lab i professor associat al College of Business and Economics a la West Virginia University. Té un doctorat en Administració Hotelera i un màster en Estudis Internacionals per l’Oklahoma State University. És llicenciat en informàtica i tecnologia de la informació i titulat en Business Data Mining. La formació del Dr. Aluri, juntament amb els seus interessos en matèria de recerca i el seu enfocament en les àrees de la tecnologia de la informació en el sector hoteler i en els sistemes de gestió i informació, li han aportat una visió especial sobre l’impacte de aquestes àrees en l’àmbit hoteler internacional, les organitzacions turístiques, la societat i l’educació. El Dr. Ajay Aluri és un acadèmic reconegut a escala internacional centrat en les àrees d’innovació i tecnologia en el sector hoteler i turístic. El seu enfocament actual és la investigació del comportament del consumidor pel que fa a l’ús de tecnologies emergents com la realitat augmentada, el Data Mining, l’Internet of Sound, l’internet de les coses, la robòtica i la realitat virtual. La seva recerca ha estat publicada a les més destacades revistes acadèmiques. El Dr. Aluri és membre del consell editorial de les revistes de turisme i hostaleria més reconegudes del món i pertany a la junta directiva d’ICHRIE. Ha rebut diversos premis d’organitzacions internacionals, nacionals i regionals per les seves destacades contribucions en el camp de la investigació i l’excel·lència en la formació en hostaleria i turisme.


ABSTRACT

IoT i l’elecció de la destinació i l’oferta turístiques.

Internet de les coses, o simplement IoT, ha passat de ser una simple expressió de moda a convertir-se en una de les principals tecnologies emergents per a consumidors i viatgers. El que fa que el concepte del sistema IoT sigui complex és que té diferents significats en funció de les diferents empreses i consumidors, tot això depenent de les seves necessitats. Al sector turístic, les empreses han d’habilitar les tecnologies d’IoT mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic, la comunicació sense fils i la gestió de dades d’acord als seus fins i objectius. Per implementar un ecosistema IoT en el sector turístic, les empreses han de comptar amb estratègies per a la seguretat, la privacitat i la gestió de les dades. Quan aquestes tecnologies s’integren amb els fins i objectius d’un organisme, l’IOT pot convertir-se en una plataforma a nivell micro per a aquest organisme o bé pot utilitzar-se a nivell macro per desenvolupar ciutats intel·ligents en la indústria del turisme. El Dr. Aluri analitzarà el concepte de IoT en relació amb la indústria turística i explorarà aquestes aplicacions a nivell micro vs. macro i la manera en què influeixen els turistes en la seva elecció de la destinació i l’oferta turística. Finalment, presentarà alguns dels projectes i aliances d’IoT que s’estan desenvolupant a Hospitality Innovation and Technology Lab a la West Virginia University.