Dr. Arturo Azcorra

Director de IMDEA Networks Institute i investigador de Telecomunicacions (UC3M)

Arturo Azcorra es va llicenciar en Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) el 1986 i va obtenir el doctorat a la mateixa universitat el 1989. El 1993 va obtenir un MBA amb honors a l’Institut d’Empresa.

És el fundador i director de l’institut de recerca internacional IMDEA Networks, amb doble afiliació com a catedràtic de la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M).

És membre sènior de IEEE i Membre de ACM SIGCOMM. Ha treballat com a professor visitant al Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Massachusetts, EUA) i a ICSI University of California, Berkeley (Berkeley, EUA), entre altres institucions dedicades a la investigació i a la docència. Des del 2015 fins avui és el president del grup d’experts de la Plataforma Tecnològica Europea Networld 2020 i membre de l’Associació Publica i Privada per a la Infraestructura europea 5G-PPP. Des de 2016 fins ara és vicepresident del laboratori 5TONIC per al desenvolupament de tecnologies 5G.

Ha dirigit o participat en 53 projectes de desenvolupament tecnològic i d’investigació, des del primer programa marc de la Unió Europea fins a l’actual Horitzó 2020. A més, ha coordinat els projectes europeus 5G-TRANSFORMER, 5G-CROSSHAUL, TRILOGY-2 i CARMEN, i les xarxes europees d’excel·lència CONTENT, e-NEXT i e-NET.

Arturo Azcorra ha treballat com a membre del comitè del programa a moltes conferències internacionals, que inclouen algunes edicions de IEEE PROMS, IDMS, QofIS, ACM CoNEXT i IEEE-Infocom. És el fundador de la sèrie de conferències ACM CoNEXT i va ser president general de la seva primera edició. Ha publicat més de 140 articles científics en llibres, revistes internacionals i conferències.

A més dels seus èxits científics, el Dr. Azcorra té una important trajectòria en gestió d’investigació. L’any 2000 va ser nomenat vicerector delegat per a Infraestructures Acadèmiques a la Universitat Carlos III, càrrec que va exercir fins al 2007. Posteriorment, de 2009 a 2010 va treballar com a director general de Transferència de Tecnologia i Desenvolupament Corporatiu al Ministeri de Ciència i Innovació de Espanya i, després, va ser nomenat director general del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), on va treballar de l’any 2010 al 2012.

Més informació a:

http://en.wikipedia.org/wiki/Arturo_Azcorra


ABSTRACT

El 5G i l’IoT afectaran el model de negoci d’un gran nombre de diferents sectors verticals. El turisme no és una excepció i es beneficiarà de les capacitats que ofereixen el 5G i l’IoT. El 5G i l’IoT poden proporcionar una millor experiència turística i models de negoci millorats en diferents punts de la cadena de valor.