Sr. José Luís Fernández

Director Corporate Strategy de Televes

Nascut a Vigo (Pontevedra), el 22 de març de 1952.

Cursa la carrera d’Enginyer de Telecomunicacions a la Politècnica de Barcelona, ​​especialitat electrònica amb la qualificació de notable.

La seva carrera professional va començar a l’empresa Vanguard Iberica de Barcelona, ​​com a becari en el desenvolupament d’estris de mesura, va continuar en el desenvolupament de circuits electrònics, de modulació i descodificació del senyal de TV i va arribar a ser responsable de la part de senyal de TV.

Després de 5 anys a Barcelona, ​​l’any 1981 entrà a formar part de la companyia Televés, SA, primer en el desenvolupament de producte i després cap de projectes de MATV. Fou nomenat director d’R+D el 1992 i director estratègic el 2003, no només de Televés sinó de les diferents empreses del Grup.

En aquest mateix any és nomenat membre del Comitè de Direcció de Televés, així com de totes les empreses TIC del Grup Televés des de la seva fundació (Gsertel, Tredess, ARANTÍA).

L’any 2007 és nomenat director general d’Estratègia.

Durant el període de la direcció d’I+D, participa com a soci en projectes Europeus de forma continuada, especialment en la tecnologia relacionades amb la TdT.

Ha escrit llibres i articles tècnics per a multitud de revistes.

Ha realitzat presentacions tècniques de tot tipus i altres relacionades amb el desenvolupament tecnològic i innovació.

Ha estat consultor per a plans estratègics en R+D d’àmbit autonòmic i també avaluador de projectes a la Comissió Europea en microelectrònica.

Vicepresident de la Fundació Gradiant (centre tecnològic TIC de Galícia) des de l’any de la seva constitució 2007 fins al 2016.

Vicepresident Comissió Indústria de AMETIC