Sessió I

Destinacions i responsabilitat social a l'era post COVID

Visió general

Amb anterioritat a la declaració de pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2, diversos organismes internacionals (e.g., OCDE, Consell Mundial dels Viatges i el Turisme) ja havien identificat diverses mega tendències que exigien una reinvenció de les destinacions turístiques. Entre aquestes mega tendències es troben: a) l'adopció de les noves tecnologies, b) l'aposta per la innovació i la digitalització, c) els elevats riscos ambientals i per a la salut, i d) la major conscienciació sobre la sostenibilitat ambiental i social en general i, en particular, la crisi climàtica. En aquest context, els devastadors efectes econòmics i socials de la COVID-19 per al planeta i, de manera especial, per a les destinacions turístiques dependents de l'arribada de turistes internacionals, no fan més que accentuar la necessitat de reinventar l'oferta i la comercialització de les destinacions turístiques.
En la sessió I de INTO 2021, que porta per títol “Destinacions i Responsabilitat Social en l'era post COVID”, s'aborda quines mesures a curt i mitjà termini haurien d'adoptar les destinacions per a la recuperació turística en l'era post COVID. En primer lloc, el Dr. Enrique Navarro, geògraf i Director de l'Institut Universitari de Recerca en Intel·ligència i Innovació Turística de la Universitat de Màlaga, realitzarà una sèrie de propostes per a impulsar la sostenibilitat i la digitalització de les destinacions turístiques. A continuació, la Sra. Yaiza Castilla, Consellera de Turisme, Indústria i Comerç del Govern de Canàries, i el Sr. Francesc Mateu, Director gerent de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, presentaran les estratègies de màrqueting i les mesures de suport a l'ocupació i l'activitat empresarial que estan escometent els governs de Canàries i Balears, respectivament. Finalment, el Sr. Guillermo Díaz, director de ventes d’ARTIEM Hotels, tractarà la responsabilitat social corporativa de les empreses turístiques en la nova realitat.

En la sessió I de INTO 2021, que porta per títol “Destinacions i Responsabilitat Social en l'era post COVID”, s'aborda quines mesures a curt i mitjà termini haurien d'adoptar les destinacions per a la recuperació turística en l'era post COVID. En primer lloc, el Dr. Enrique Navarro, geògraf i Director de l'Institut Universitari de Recerca en Intel·ligència i Innovació Turística de la Universitat de Màlaga, realitzarà una sèrie de propostes per a impulsar la sostenibilitat i la digitalització de les destinacions turístiques. A continuació, la Sra. Yaiza Castilla, Consellera de Turisme, Indústria i Comerç del Govern de Canàries, i el Sr. Francesc Mateu, Director gerent de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, presentaran les estratègies de màrqueting i les mesures de suport a l'ocupació i l'activitat empresarial que estan escometent els governs de Canàries i Balears, respectivament. Finalment, es parlarà sobre la responsabilitat social corporativa de les empreses turístiques en la nova realitat.Ponents