Sessió IV

Reestructuració empresarial en l'era post COVID

Visió general

El sector turístic ha estat, i continua sent, un dels sectors que més ha sofert les col·lateralitats de les decisions polítiques que s'han pres internacionalment com a resposta a la pandèmia del Covid-19. Els governs de tot el món, i especialment els europeus, continuen demostrant que no hi ha una resposta homogènia, sinó que continua estant fonamentada en protocols i indicadors que s'usen de manera arbitrària entre els governs. Això ha tingut un impacte crucial en les decisions governamentals que afecten el sector: obrir i tancar fronteres, obligatorietat de quarantenes, obligatorietat de tests d'antígens o PCR, i actualment la vacuna i el passaport sanitari, o passaport covid, o passaport biològic, o qualsevol altra nomenclatura similar que s'usi per a això.

El turisme es fonamenta en el desplaçament de persones, i en haver estat aquest desplaçament impedit, minvat, dificultat i encarit, ha provocat una tremenda baixada en el moviment internacional i nacional del turisme mundial. Espanya, i més concretament Balears, en tenir una alta dependència del turisme internacional, és una de les destinacions que més ha sofert sobre aquest tema. Conseqüentment el teixit empresarial no ha pogut exercir la seva activitat, o s'ha reduït en gran manera el volum del seu negoci. I malgrat les ajudes públiques que s'han brindat per a minimitzar l'impacte econòmic d'aquesta situació, la realitat és que les empreses que estaven en situació fràgil ja han passat a insolvència, les que estaven en situació de supervivència ara estan fràgils, i les empreses solvents han vist que la seva tresoreria s'ha reduït dràsticament. D'aquestes, les que estaven molt ben capitalitzades no demostren fragilitat encara que sí preocupació pel futur No obstant això, unes altres que eren solvents i no estaven tant ben capitalitzades, estan ara preocupades.

El canvi en l'estatus de solvència i tresoreria de les empreses ha incentivat processos d'insolvència, rescat, major endeutament, entrada de nous inversors per a capitalitzar les empreses, així com processos de fusions i adquisicions intra i extra sectorials. És per això que en la sessió IV d’INTO 2021 s'atallarà d'arrel aquesta situació sense precedents en el sector turístic, i es farà des d'un punt de vista divers que abasta alguns subsectors clau dins del sector turístic. És Rebost és una empresa de restauració que s'està reinventant cap a nous models de gestió, i que està liderada per Helmut Clemens, un empresari que en temps de pandèmia no sols s'està reinventant, sinó que també està empenyent la creació d'un nou projecte empresarial basat en el segment boutique i de luxe. El Grup Riu Hotels & Resorts porta anys liderant les xifres de solvència en el sector de l'allotjament hoteler, i el continua fent sobre la base d'un model eminentment patrimonialista que va a contra corrent de les tendències del sector. El grup continua creixent, i serà interessant la seva visió cap a la reestructuració del sector de l'allotjament. El grup Logitravel recentment ha passat per diversos processos de fusió i adquisició en la seva divisió majorista de viatges, així com ha incorporat nous models de gestió i aliances internacionals en la seva divisió hotelera. Serà un perfecte exemple per a conèixer més de prop les estratègies de fusió i desenvolupament. I finalment, el professor Xavier Puig, acadèmic i consultor d'inversions, donarà la visió més financera quant a la visió dels inversors, així com la resposta que estan donant les empreses a l'actual reestructuració no sols del sector, sinó de tot el panorama empresarial.Ponents