Dr. José Antonio Pérez-Aranda

Dr. José Antonio Pérez-Aranda Canela és Director i professor de l'Escola Universitària de Hotelería i Turisme CETT-Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca se centren en el desenvolupament de sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient i Responsabilitat Social Corporativa. Anteriorment a aquest càrrec, va exercir com a Director de Qualitat i Medi Ambient d'aquest grup empresarial dedicat a la formació turística, a la recerca i a la transferència de coneixement expert i aplicable al sector turístic i hoteler. Entre les tasques realitzades destaca la implantació i certificació dels sistemes ISO 9001, ISO 14001 i EMAS en el Grup CETT. La seva tesi doctoral tracta sobre la implementació i desenvolupament de la RSE en el sector hoteler (2012- 2016), centrant-se en la valoració que el consumidor hoteler realitza de la responsabilitat social empresarial. Com a docent imparteix les classes vinculades amb: - Qualitat en serveis turístics. - Sistemes de gestió de qualitat i medi ambient. - RH - Estratègia - Sostenibilitat i RSC.És llicenciada en Turisme i en Direcció d’Empreses, Màster en Direcció Financera i en Gestió Administrativa. Doctora cum laude per la seva tesi doctoral sobre la implantació dels estudis de Turisme a les universitats catalanes, el 2014 va rebre la Medalla del Turisme de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, en la categoria "Millora del Coneixement i la recerca aplicada al sector turístic". Ha liderat el “Pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible”, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, i és membre del Consell Assessor del Pla Estratègic de Turisme 2020 i del Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.

PONÈNCIES

  • Demanda turística en l'era post COVID i innovacions per a la recuperació de la confiança del viatger
    Sessió III (12:00 )
    Demanda turística en l'era post COVID i innovacions per a la recuperació de la confiança del viatger