Sessió III

Demanda turística en l'era post COVID i innovacions per a la recuperació de la confiança del viatger

Visió general

La pandèmia de la COVID-19 ha pertorbat l’economia a nivell global i ha afectat de forma intensa la indústria turística. Les mesures implementades pels governs imposen limitacions a la mobilitat i les interaccions socials que afecten de forma important al sector turístic, a la confiança del turista o viatger, a la intenció i disposició a viatjar, a la percepció sobre els productes i serveis turístics, i fins i tot a la confiança dels treballadors de la indústria turística. Per això, és important analitzar primer, com ha afectat a la demanda turística i al comportament dels turistes la pandèmia COVID-19 per poder dissenyar estratègies innovadores que permetin augmentar la confiança en el viatge i en els diferents productes i serveis turístics, com el servei d’allotjament (hoteler), i conèixer casos d’èxit d’innovacions introduïdes per empreses turístiques per a reinventar-se i recuperar la confiança del turista en els seus productes a l’hora de contractar i una vegada ja al lloc de destí, per a que sentin que estan segurs i en un ambient protegit.

La sessió III de l’INTO es titula: Demanda turística a l’era post Covid i innovacions per a la recuperació de la confiança del viatger. Aquesta sessió analitzarà l’evolució de la demanda turística després de la COVID-19, analitzant el seu impacte en les intencions de viatge, en la disposició a viatjar i en el perfil del viatger; i d’altra banda, la resposta en forma de novetats o millores (innovacions) introduïdes per alguna empresa del sector hoteler per recuperar la confiança del viatger i fer que el turista es trobi en un entorn segur. Participaran en qualitat de ponents, en primer lloc la Dra, Verónica Leoni, que presentarà els resultats d’unes investigacions sobre les intencions dels turistes a l’era post-covid; en segon lloc el Sr Javier Ibáñez del Caixabank Research, que analitzarà l’evolució del sector turístic en aquesta era covid i postcovid i sobre els impactes econòmics i socials de la pandèmia sobre el turisme; en tercer lloc la Dra Maria Abellanet, que analitzarà el comportament dels turistes a la nova normalitat; finalment, un representant del grup Iberostar donarà la visió més empresarial i explicarà l’estratègia del grup per recuperar la confiança del viatger en els seus productes turístics i les innovacions introduïdes en els hotels en aquest sentit.Ponents