Durant la dècada dels anys noranta el debat del desenvolupament sostenible ambiental es va centrar en un marc local i donà lloc a iniciatives tan rellevants com les agendes locals 21 que propiciaren algunes actuacions de gran importància, tant socials com urbanístiques. Avui, a la darreria de la primera dècada del segle XXI, el debat del desenvolupament sostenible es centra dins un marc més complex, el local i el global.

Si partim del marc del desenvolupament sostenible en el sector turístic, com a eix del pr ... Més »
turisme responsable oportunitats educaci sostenibilitat biomasa reptes minimitzacio estrategies innovacio energies renovables reconversio adaptacio medi ambient