PRESENTACIÓCOMITÈ CIENTÍFICOBJECTIUSPARTICIPANTS I PÚBLIC
PRESENTACIÓ

Durant la dècada dels anys noranta el debat del desenvolupament sostenible ambiental es va centrar en un marc local i donà lloc a iniciatives tan rellevants com les agendes locals 21 que propiciaren algunes actuacions de gran importància, tant socials com urbanístiques. Avui, a la darreria de la primera dècada del segle XXI, el debat del desenvolupament sostenible es centra dins un marc més complex, el local i el global.

Si partim del marc del desenvolupament sostenible en el sector turístic, com a eix del present i del futur de l’economia de molts indrets com ara les Illes Balears, i sobre la base de les línies d’actuació dissenyades en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació dels Illes Balears 2005-2008 (concretament en el subprograma de suport a la innovació en el sector turístic), la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern dels Illes Balears organitza un any més el Seminari d’Innovació i Turisme - INTO.

El Seminari INTO es consolida cada any com un escenari de debat de propostes de recerca i de presentació de bones pràctiques empresarials d’àmbit internacional. En cadascuna de les edicions s’exposa un tema de màxima actualitat sobre el qual es debat i de què s’extrauen nous coneixements i aplicacions que puguin ser absorbides per l’entramat empresarial en forma d’actuacions innovadores que potencien la cadena de valor del producte turístic.

En aquesta cinquena edició, la temàtica triada és “Turisme, compromís davant del canvi climàtic. Oportunitats i reptes”. Es pretén analitzar de quina manera el sector turístic pot conviure amb el canvi climàtic i com pot millorar adaptant-s’hi. Una convivència que només pot ser viable per mitjà d’un desenvolupament sostenible i una responsabilitat compartida per tots els agents implicats en el sector turístic.

Durant el seminari es debatrà sobre els reptes del canvi climàtic en el sector turístic, l’anàlisi de les oportunitats i estratègies tant en el sector d’allotjament com en el de transports, com adaptar o innovar en el producte o en la destinació turística. Finalment, s’abordarà la millora entre la col·laboració pública-privada, en l’adaptació i les oportunitats, basant-se en casos de succés. Cadascuna de les sessions inclourà l’anàlisi de la temàtica, observada a partir de diferents punts de vista. La dinàmica del Seminari s’articula d’una ponència seguida d’una taula rodona.

Els ponents participants al Seminari procedeixen de l’àmbit acadèmic i de l’empresa privada tant en l’àmbit nacional com internacional.

turisme responsable oportunitats educació sostenibilitat biomasa reptes minimitzacio estrategies innovacio energies renovables reconversio adaptacio medi ambient