PRESENTACIÓCOMITÈ CIENTÍFICOBJECTIUSPARTICIPANTS I PÚBLIC
OBJECTIUS

• Innovar dins el Sector Turístic. Provocar un debat ampli sobre l’adaptació de les empreses turístiques que integren la cadena de valor del producte o servei turístic davant dels nous paradigmes.

• Fer conèixer experiències reals tant en les destinacions com en productes turístics.

• Promoure un fòrum idoni que permeti un intercanvi entre experts, acadèmics i professionals que propiciï una millora del producte turístic.

• Introduir oportunitats i avanços derivats de la transferència del coneixement cap al sector turístic en el marc de la innovació.

turisme responsable oportunitats educació sostenibilitat biomasa reptes minimitzacio estrategies innovacio energies renovables reconversio adaptacio medi ambient