971 784 730

Innovation & Tourism International Seminar

Social Media & Tourism Industry

Comité científic

IMG_5788

President:

 • Dr.Miguel José Deyá, Director General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.
  Govern de les Illes Balears

Membres:

 • Dr. Juan Mulet, Gerent de la Fundació Cotec per a la Innovació Tecnològica. Madrid
 • Dra. Ana Mª Munar, professora associada del Departament d’Economia i Direcció Internacional, Escola de Comerç de Copenhague
 • Dr. Jafar Jafari, Universitat de Wisconsin-Stout. Estats Units
 • Dr. Eugeni Aguiló, Catedràtic d’Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears
 • Dr. Javier Rey-Maiquieira, Professor titular del Departament d’Economia aplicada de la Universitat de les Illes Balears
 • Sr. Luis del Olmo, Director General de Màrqueting de Sol Meliá. Mallorca.
 • Sr. Jaume Monserrat, President del Clúster de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades al Turisme de les Illes Balears
 • Dra. Mª Antònia Garcia, Professora titular Àrea de Comercialització i Recerca de Mercats de la Universitat de les Illes Balears
 • Sr. Miquel Payeras, director del Cluster de Innovació tecnològica en turisme de les Illes Balears (Balears.t)
 • Dr. Antoni Riera, Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears
 • Sra. Joana A. Campomar, Cap de Servei de Transferència de Coneixement del Govern de les Illes Balears
Enquesta de satisfacció

Com arribar