971 784 730

Innovation & Tourism International Seminar

Social Media & Tourism Industry

Objectius

Innovació en el sector turístic. Provocar un ampli debat sobre l’adaptació de les empreses turístiques que integren la cadena de valor del producte o servei turístic davant els nous paradigmes.

Donar a conèixer experiències reals tant en destinacions com en productes turístics.

Promoure un fòrum idoni que permeti un intercanvi entre experts, acadèmics i professionals i que propiciï una millora del producte turístic.

Introduir oportunitats i avenços derivats de la transferència del coneixement cap al sector turístic en el marc de la innovació.

Públic

El públic assistent al Seminari conforma un ventall multidisciplinari ampli. Compta principalment amb la presència del sector empresarial del món del turisme i de les empreses TIC orientades al turisme. No sols empreses proveïdores directament del producte o servei turístic, sinó també d’altres com consultories, oferta complementària, associacions empresarials, etc.

També hi assisteixen acadèmics procedents de centres de recerca i universitats, i representants de les administracions públiques.

En definitiva, es pretén arribar a un públic objectiu procedent del camp de la innovació i del turisme.

Creative Commons Truy?n thông Xã h?i
Creative Commons Truy?n thông Xã h?i
Encuesta asistentes

Com arribar