971 784 730

Innovation & Tourism International Seminar

Social Media & Tourism Industry

Slidermini3

En les 8 edicions del Seminari INTO que s’han realitzat des de l’any 2004, s’han analitzat diverses temàtiques relacionades amb productes turístics com el cultural, nàutic o de salut; instruments de màrqueting com el branding, igual que s’ha debatut sobre noves apostes per a afrontar la sostenibilitat del sector amb temes com el canvi climàtic. D’altre banda, s’han tractat temàtiques relacionades amb l’evolució de les tecnologies implantades a l’industria turística per tal d’analitzar el comportament del turista i utilitzar aquestes noves tecnologies per crear i/o transformar destinacions turístiques de forma sostenible. S’ha aprofundit sobre aquestes temàtiques amb l’objectiu d’impulsar la innovació en les principals àrees de coneixement que aporten una major competitivitat a la cadena de valor del producte turístic.

En aquesta IX edició del Seminari INTO, s’ha proposat com a temàtica el concepte de Social Media aplicat a l’industria turística. Internet i les xarxes socials, la comercialització online, la web 2.0 han alterat significativament les regles del joc i han obert un escenari de noves oportunitats per a l’industria turística. No només per les avantajes que deriven del canvi tecnològic sinó principalment pel canvi social que duen implícit. Social Media proporciona nous canals de producció i circulació d’experiències turístiques i imaginació. Aquests mitjans poden ser considerats com una nova forma de creació de valor col·lectiu. Proporcionen una estructura tecnològica de ràpida evolució que pot canviar la cultura al voltant dels viatges tant online com offline.

La Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i la Fundació BIT del Govern de les Illes Balears aposten una vegada més per oferir una plataforma de debat sobre la innovació aplicada al turisme, amb l’objectiu ferm de fomentar la transferència de coneixement cap al sector empresarial turístic de les Illes Balears.

En la primera sessió es debatrà sobre el nou perfil del turista digital, les noves pràctiques socio-culturals i com el coneixement, la comunicació i la sociabilitat en el turisme tenen lloc passant d’un context tradicional a un context digital. Es pretén analitzar el coneixement sobre els mitjans digitals i la interrelació entre comunicació virtual i no virtual. La sessió es complementarà amb un workshop pràctic que examinarà com les noves tecnologies transformen el comportament d’aquest turista digital, les formes de prendre decisions i les experiències turístiques.

En una segona sessió es tractarà per una banda, l’anàlisi del flux de dades o Big Data en les diferents etapes del cicle del turista digital com l’elecció del destí, la compra, l’experiència en el destí, així com en el pre i post viatge. D’altre banda, es tractarà el fenomen del Smart Tourist i Smart Destinations, donant resposta a les necessitats del perfil del nou turista digital mitjançant l’aplicació intel·ligent i sostenible de coneixement pel que fa a la implantació d’infraestructures i estratègies que permetin una millor mobilitat, sistemes de suministrament energètic, experiències integrals del turista i totalment personalitzades, entre altres.

Finalment, tendrà lloc un workshop amb l’objectiu d’analitzar la recollida de dades funcionals a la vegada que es reflexiona sobre les tàctiques per a l’anàlisi del posicionament a través dels anomenats “estils de passejar”, així com el rol que això podria jugar en el disseny de productes TIC per el turisme.

Enquesta asistents

Com arribar