Sr. Jesús Huerta

Sr. Jesús Huerta

Specification Manager de BMI GROUP

Expert en comerç i màrqueting per l'Institut de Directius d'Empresa.
He desenvolupat la meva labor professional en empreses relacionades amb la construcció durant tota la meva vida laboral. Vaig començar desenvolupant projectes de construcció sostenible en fusta, desenvolupant el mercat nacional del model constructiu Timber Framing estatunidenc. Posteriorment vaig col·laborar amb el sector de façanes de vidre, control d'accessos i entorns d'entrada intel·ligents, desenvolupant projectes per a Retail, Hospitalari i Terciari. Finalment i en l'actualitat, desenvolupament la meva carrera professional en l'àmbit de les cobertes i teulades, formant part activa de la introducció de l'estàndard Passivhaus i orientant a propietats i grups inversors cap a projectes amb cobertes i teulades d'alta eficiència, sostenibles i amigables amb l'entorn.

PONÈNCIES

Els materials que componen aquests sistemes, i els seus processos productius, estan alineats amb una política d'economia circular i un cicle de vida de producte sostenible. En aquest sentit els fabricants de materials de construcció com BMI som factor important a l'hora de concebre i desenvolupar nous productes i nous processos productius que cuidin el medi ambient, s'integrin millor en ell i provinguin de recursos no contaminants reutilitzables al final de la seva vida útil. Així mateix, redundarà en la idea de com els fabricants ens comprometem amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i quins són pilar bàsic en la nostra estratègia de sostenibilitat.