Sr. Julio López

Sr. Julio López

Director de Relacions Institucionals d'Ecoembes

Llicenciat en Màrqueting, Màster en Publicitat i Comunicació (ICADE), MBA (Universitat Europea de Madrid - IEDE) i PDD (DEUSTO BUSINESS SCHOOL). Compta amb una sòlida formació i experiència per a la pràctica eficient de les Relacions Institucionals a Ecoembes, empresa líder a Espanya en la defensa de la sostenibilitat i la cura del medi ambient, aplicant els principis de l'economia circular a l'àmbit dels envasos domèstics.

PONÈNCIES

Transitar cap a l'Economia Circular és el camí idoni per a un creixement social, durador i sostenible que lluiti contra el canvi climàtic. També l'ONU, a través de la seva Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible, estableix 17 Objectius (ODS) desglossats en 169 metes, estretament vinculats amb el desenvolupament de la circularidad. En aquests marcs referents, tal com ha posat de manifest la Carta Mundial de Turisme Sostenible +20, en la qual Ecoembes va participar formant part del Comitè Científic, el turisme és un fenomen d'abast global que afecta directament al desenvolupament local, la qualitat de vida, al manteniment del patrimoni cultural i al medi ambient en general, en les pròpies destinacions i al llarg de tot el planeta. Es propicia així la necessitat de concebre l'activitat turística en tots els seus vessants, treballant cap al desenvolupament de destinacions més sostenibles, responsables, basats en la gestió adequada dels residus mitjançant l'eficaç implantació de sistemes de recollida selectiva i iniciatives que minimitzin el consum de recursos i per tant la producció de residus. A més, el sector turístic ha de jugar un actiu paper en la conscienciació social respecte a la cura mediambiental local i global, divulgant les seves bones pràctiques i servint d'exemple a altres sectors.

Conclusions finals i tendències de futur de l'economia circular en turisme