Sr. Carlos León

Sr. Carlos León

Cofundador de Sustainn

Professor Associat d'Economia Circular i Cradle to Cradle del IED Barcelona. Mentor en Economia Circular en el Circular Economy Club.

Consultor en innovació empresarial de sostenibilitat i desenvolupament de l'economia circular. Cofundador de SUSTAINN i soci del Grup 381. Vicepresident de Fundació IDDEAS.

Compta amb quinze anys d'experiència en el departament de tecnologia en una empresa fabricadora d'aerogeneradors com a enginyer mecànic i de disseny d'estructures, responsable de la secció d'estructures i project manager de projectes de desenvolupament tecnològic. Va participar, a més, en la funció de revisió tècnica.

Posseeix estudis superiors d'Enginyeria de Materials i Fabricació i Enginyeria Industrial amb intensificació en mecànica per la UPNA (Universitat Pública de Navarra).