Dra. Carmen Florido

Dra. Carmen Florido

Vicedegana de Postgrau de la Facultat d'Empresa i Turisme de la ULPGC

Carmen Florido és professora contractada doctor tipus 1 de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, en el Departament d'Anàlisi Econòmica. Doctora en Economia per la ULPGC i actualment, Vicedegana de Postgrau de la Facultat d'Empresa i Turisme d'aquesta Universitat.

Les línies de recerca en les quals treballa són: Economia Internacional i Comerç Internacional Agrari; Economia i Innovació en Turisme; Economia Circular (particularment en turisme) i Innovació Educativa. Ha publicat articles científics en revistes JCR com Journal of Agricultural Economics, Annals of Tourism Research, Tourism Economics, i Encyclopedia of Tourism editada per Springer i en la Revista de Educación del Ministerio de Educación i Ciencia de España. Ha estat co-coordinadora dels “Informe Anual: la economía, la Sociedad y el Empleo en Canarias” del Consell Econòmic i social (CES) de Canàries durant els anys 2004-2006, així com co-autora d'alguns dels seus capítols. Actualment participa com a investigadora i responsable de l'àrea d'economia en el projecte Mac-*Interreg (Mac/1.1a/207), amb acrònic “Islandap” de la primera convocatòria INTERREG MAC 2014-2020 i el beneficiari principal de la qual és la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.