Dra. Carmen Florido

Dra. Carmen Florido

Vicedegana de Postgrau de la Facultat d'Empresa i Turisme de la ULPGC

Carmen Florido és professora contractada doctor tipus 1 de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, en el Departament d'Anàlisi Econòmica. Doctora en Economia per la ULPGC i actualment, Vicedegana de Postgrau de la Facultat d'Empresa i Turisme d'aquesta Universitat.

Les línies de recerca en les quals treballa són: Economia Internacional i Comerç Internacional Agrari; Economia i Innovació en Turisme; Economia Circular (particularment en turisme) i Innovació Educativa. Ha publicat articles científics en revistes JCR com Journal of Agricultural Economics, Annals of Tourism Research, Tourism Economics, i Encyclopedia of Tourism editada per Springer i en la Revista de Educación del Ministerio de Educación i Ciencia de España. Ha estat co-coordinadora dels “Informe Anual: la economía, la Sociedad y el Empleo en Canarias” del Consell Econòmic i social (CES) de Canàries durant els anys 2004-2006, així com co-autora d'alguns dels seus capítols. Actualment participa com a investigadora i responsable de l'àrea d'economia en el projecte Mac-*Interreg (Mac/1.1a/207), amb acrònic “Islandap” de la primera convocatòria INTERREG MAC 2014-2020 i el beneficiari principal de la qual és la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

PONÈNCIES

El turisme causa importants impactes mediambientals i externalitats negatives que poden generar una gran pressió sobre recursos locals tals com la terra, l'aigua, l'energia o els aliments, produint així una gran quantitat de deixalles, a més de problemes de congestió, renou i contaminació atmosfèrica. L'economia circular és un model alternatiu al model lineal que reconeix el paper fonamental del medi ambient, les seves funcions i la interacció entre el medi ambient i el sistema econòmic. El sector hoteler, i el sector turístic en general, han estat criticats per no abordar degudament els problemes ambientals i l'escalfament global. Per a dur a terme la transició a una economia circular (EC) és essencial innovar i crear models de negoci circulars. En la presentació analitzarem les principals oportunitats i beneficis d'aquesta transició en el sector hoteler. També descriurem un model de tres eixos per a realitzar aquesta transició en una destinació turística, identificant el paper de les administracions públiques i les OGD, la població resident i el sector turístic.