Sr. Rafael Guinea

Sr. Rafael Guinea

Director General de TIRME

Director general de TIRME S.A.
Enginyer industrial de l’ETSIIM de la UPM
Executive MBA de la IE Business School
President de l’Associació d’Empreses de Valorització Energètica de Residus Urbans (AEVERSU)

PONÈNCIES

Mallorca està centrant els seus esforços en l'estratègia de l'economia circular com a pilar de política de sostenibilitat de l'illa. Així ho demostra l'augment, any rere any, del volum de residus destinats al reciclatge, que va aconseguir el 40% en 2018; així com l'assoliment d'abocar zero residus tecnològics a abocador, des de l'any 2012. L'illa depèn en gran manera de l'exterior, però la millora dels processos de preparació per a la reutilització i el reciclatge amb el consegüent augment en el consum de materials reciclats, pot conduir a una disminució en el nombre d'importacions i a una reducció en l'extracció de recursos naturals locals, contribuint així a una economia més circular.

Per a materialitzar l'economia circular en accions reals i poder mesurar el progrés, es requereix un compromís ferm de les parts interessades implicades en aquesta transició. Empreses, organitzacions i la societat mallorquina en el seu conjunt estan començant a promoure tot tipus d'iniciatives circulars, mostrant un gran interès a capitalitzar les oportunitats de l'economia circular. Després d'analitzar els principals fluxos de materials i energia, es poden veure exemples reals i pràctics que tanquen el cicle a l'illa: la part orgànica genera compost que es retorna als camps mallorquins i produeix fruites i verdures que arriben al consumidor final; el paper es recicla per a produir tovallons i altres productes de paper; els tèxtils es classifiquen per a reutilitzar-se o per a teixir roba nova; els agregats reciclats es fabriquen amb residus de construcció i demolició (C&D); l'escòria procedent de la incineració reemplaça als agregats naturals en la construcció de carreteres...

Tot això va acompanyat de les aliances que s'han creat per a desenvolupar diverses iniciatives emmarcades en l'economia circular, contribuint d'aquesta manera a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible i a la mitigació del canvi climàtic, amb el sector del reciclatge com a catalitzador fonamental. Es calcula que, l'any 2018, la implementació de l'economia circular a Mallorca ha provocat la reducció de 240 000 tones de CO2 equivalent.