Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

SESSIÓ 5. La CIÈNCIA per a la COMPETITIVITAT

SESSIÓ 5. La CIÈNCIA per a la COMPETITIVITAT
11:30 h
Moderador: Sr Mateu Amengual Director de CIDTUR
Dr Javier Rey-Maquieira. Professor, departament d'Economia Aplicada, Universitat de les Illes Balears
Dra Ana M. Munar. Professora titular de la Universitat del Departament d'Economia Internacional i Direcció d'Copenhagen Business School, Dinamarca
Antoni Munar. Director general de Desenvolupament Turístic - Govern de les Illes Balears
Sr Luis del Olmo. Director general de màrqueting de Sol Meliá
Pere Oliver, director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació - Govern de les Illes Balears

Mateu Amengual, director de CIDTUR presenta la cinquena i última sessió de INTO 2010, dedicada a la ciència per a la competitivitat. Comença presentant CIDTUR, que té 2 àrees d'actuació: DESTÍ i PRODUCTES / SERVEIS, i cinc eixos: TURISTA, COMPETITIVITAT, CAPITAL HUMÀ, SOSTENIBILITAT I TECNOLOGIA. La seva missió: impulsar la innovació en el sector turístic a través de la generació de coneixement en els àmbits anteriors. Comenta breument cinc projectes que tenen en marxa: el primer està centrat en wellbeing (salut, esport, etc), pel que fa a la tecnologia, estan treballant en una plataforma de distribució / venda d'experiències que els turistes puguin confeccionar a mida, en tercer lloc comenta TOUREG i altres accions d'anàlisi de les competències dels professionals del sector i les necessitats formatives i la capacitat d'exportar aquest coneixement basant-se en la gestió per competències, en l'àrea de sostenibilitat estan treballant en diversos projectes dedicats a la sostenibilitat energètica.

Comença Javier Rey, de la UIB, exposant la dificultat de definir el concepte competitiva. Seguidament explica que, com a representant en el debat de les universitats i centres de coneixement ha matisar que més que parlar de I + D hauria de dir que s'està fent I + P, perquè la major part d'investigacions que actualment es realitzen no estan enfocades a una utilitat pràctica dins el sector turístic sinó que tenen com a finalitat ser publicades i reforçar la trajectòria investigadora / docent dels responsables. Un altre problema molt seriós és que la major part de gestors públics està exercint la seva tasca sense conèixer els efectes de la seva gestió. També ressalta la necessitat de codificar el coneixement i transmetre'l socialment. "A la universitat som bastant pitjors del que ens creiem, fora hi ha gent molt millor. A la universitat també hi ha gent molt millor del que sembla, i en sector empresarial no la té en compte".

Respon Luis del Olmo dient que en canvi la recerca que es fa des del sector privat té com a repte transcendir aquell coneixement que s'està realitzant dins de la pròpia companyia i veure el potencial d'aplicació o transferència al sector en general, com generar productes i serveis que s'adeqüin a allò que necessita el sector turístic en general. Segons el seu punt de vista, és necessari el desenvolupament de relacions rendibles a llarg termini. Mostra xifres contundent resultat dels estudis que han desenvolupat relatius a targeting, adquisició, relacions i fidelització. "Un 50-60% dels clients no són rendibles. El cost d'adquisició és 7-10 vegades superior al cost de retenir-lo." Aposta pel CRM com a eina de màrqueting més directe, de one-to-one, que augmenta el sharehore value i el benefici de les empreses, la satisfacció del client i conseqüentment millora la capitalització de mercat, el retorn d'inversió i l'adquisició de nuvos clients. "Per Sol Melià cada any passen 13 milions de clients, imagineu com coneixement podem generar: quin perfil tenen, com es relacionen amb nosaltres, què predisposició tenen a la compra. El CRM i el brand equity s'han convertit en una obligació a l'empresa turística del segle XXI. " El repte és transformar tota aquesta informació que els clients poden aportar, en un coneixement que permeti reconèixer, gestionar adequadament la informació, aplicar models de compra, i aplicar una estratègia que inclogui tots els agents del procés.

Ana Maria Munar comença responent a Javier Rey en dir: "competitivitat té a veure amb el futur, amb el client futur i la societat del futur, ho dic perquè tenim una crisi, la crisi del presentisme, de sobreviure ... quest nivell de competitivitat ha de prestar atenció al dia a dia però tambn ha de mirar al llarg termini ". Explica que el talent, el coneixement i la creativitat estan sobrevalorats, cal no perdre de vista la perseverança, l'esforç continuat, aplicar el coneixement turístic i el treball dur de manera sostinguda durant un llarg període i de forma intel ligent. L'última qüestió que em nció és que considera que s'ha d'obrir una doble via de treball: Com seran les Illes Balears com a destinació turística d'aquí a 20 anys? i Com seran les Illes Balears dins de 20 anys sinó són una destinació turística?. Aposta per visualitzar el coneixement sense fronteres, portar aquest knowhow que tenen a les Illes Balears en altres territori, perquè el camí recorregut és un recurs immens que pot aplicar a tot el planeta.

Antoni Munar comença la seva intervenció expressant que allò que defineix l'economia i la societat del moment és el canvi, i aquest canvi és una cosa molt difícil de gestionar, calen fars que ens dirigeixin, un d'ells és el client (la demanda), els seus necessitats, les seves emocions, els seus processos de compra, etc. allà on resideix i durant la seva estada, els dos fronts estan absolutament desaprofitats, es desconeix completament al client, únicament es coneixen xifres d'arribada, i cada vegada es coneix menys a través de quin operador turístic ho fan, i ara s'intenta conèixer més i millor la seva comportament. Cal tenir clar aquest far, no es pot produir un producte o servei si no es coneix amb certesa que tindrà un públic.

L'altre far és la competència, cal conèixer que fan altres empreses europees per innovar i créixer. Amb rotunditat expressa:

"Suspèn al'administració i suspenc al sector empresarial, perquè ens hem quedat ensopits, seguim pensant que som líders i aquest any hem tingut la trista experiència que en temporada alta els nostres competidors van arribar a la plena ocupació. Tenim professionals, docents, empresaris magnífics , que poden treballar, responsabilitzar per crear la destinació turística de 2040 de qualitat, que vagi més enllà del turisme de 3 estrelles. " Amb confiança i amb esforç, es requereix que els investigadors aporten eines àgils i amb una aplicació pràctica que permetin generar una destinació de qualitat. Cal tornar a les bases, conèixer els fonaments, si fem això el futur és nostre "

Seguidament intervé Pere Oliver expressant que necessitem connectar el sector del coneixement amb el sector productiu, és complicat perquè hi ha poc sector productiu que hagi expressat el que demana. El clúster és l'eina, l'espai on tots dos es poden ajuntar els dos sectors i pensar en termes de capital humà, sostenibilitat, generació de productes innovadors. A més l'eix de referència del Pla de Ciència i Tecnologia de la CAIB és el turisme. Però la connexió amb la universitat (UIB) pot millorar-se, introduint el turisme dins del Campus d'Excel • lència. I paral.lelament cal impulsar aquest centre d'investigació turística (CIDTUR) perquè pugui fer recerca d'excel • lència que es basi en dos eixos: preguntar al sector productiu el que necessita conèixer, i atraure capital humà que pugui desenvolupar aquestes investigacions. No n'hi ha prou amb el learning by thinking, sinó que cal investigar i aplicar el coneixement generat en els centres de coneixement al sector productivo.i

En l'última intervenció de la sessió, Juan Mulet, director de COTEC mostra l'evolució diferenciada entre les economies desenvolupades i del tercer món, i exposa que el coneixement ha estat històricament una eina per a generar diners, després s'ha assentat el seu estudi, quan es ha descobert que un avanç aporta rendibilitat econòmica s'aprofundeix en la seva investigació, a desenvolupar innovacions al voltant d'una millora. Trasllada a l'audiència de la sessió una pregunta que ja va expressar Rosenberg el 1982: com de exògena és la ciència? Rosenberg expresió que a més del model lineal d'innovació (els centres de coneixement aporten tecnologia a canvi d'uns diners que les unitats de producció (sector empresarial) els aporta) hi ha un tercer flux, el dels problemes que el sector empresarial expressa als centres de coneixement per evitar que aquests inventen els temes de recerca o utilitzin problemes d'altres territoris. Però avui en dia cal a més que hi hagi un mecanisme de traducció d'aquests problemes perquè els centres de coneixement puguin generar solucions (tecnològiques) que puguin ajudar el turisme. Acaba la seva intervenció oferint tres preguntes: "És lògic pensar en un model semblant per l'evolució en el sector dels serveis, i especialment en el turisme? Es sap que ciències oferiran el coneixement que permetrà noves innovacions? Pot el sector presentar problemes als generadors de coneixement? i finalment ¿caldran traductors per poder traspassar aquests problemes als centres de coneixement?

El debat posterior a les intervencions es centra en com generar coneixement de qualitat a les Illes Balears. Javier Rey: "per aconseguir una investigació de qualitat, o contractem doctors, o les empreses del sector turístic financen que persones puguin convertir en doctors. La UIB hauria de ser la millor universitat espanyola especialitzada en oci. Cal un clúster d'educació superior que es centri en turisme. Per què no tractem de generar una cultura de knowhow específica, en comptes de pretendre una universitat que ofereix totes les àrees de coneixement? "

Ana Maria Munar expressa que és temps de deixar d'estudiar a fons els problemes del sector turístic per passar a treballar en una línia d'aprenentatge basada en resoldre problemes. I apostar per doctorats en què les persones puguin passar la meitat del temps a les empreses, o que ja treballen en les empreses

Luis del Olmo subscriu l'opinió d'Antoni Munar ja que considera que les empreses suspenen perquè se centren en el dia a dia, i està d'acord amb Javier Rey i Ana Maria Munar que és temps d'impulsar des de Cintura i la UIB una línia de recerca en turisme, però troba a faltar un sistema de catalització de l'energia i creativitat de les joves generacions, per unificar esforços i establir conjuntament a les administratius i grups de recerca, aquesta és la seva opinió la fórmula per garantir el futur de la regió.

Una de les persones presents a la sala agraeix les aportacions interessants i provocadores de tots els ponents i expressa el següent: "Benjamin Franklin va dir: Invertir en coneixements produeix sempre el millor interès. El turisme en balears no requereix polítics, requereix tècnics i especialistes curtits en el mercat laboral i que siguin intel ligents. ". Una altra persona ha expressat: "no només s'ha de pensar en el client turista, també s'ha de recordar al resident".

A col·lació d'aquesta última intervenció, Luis del Olmo afirma: el resident forma part de l'experiència, el nostre objectiu ha de ser que tant que el turista gaudeixi experiències tant com que la població pugui gaudir de viure en la destinació. Hi ha molta energia, ànima i cor però cal saber dirigir-la ". Autor: Seminari INTO

SESSIÓ 4. Com el PRODUCTE es beneficia de la recerca

Divendres 22 d'octubre, 09:30 h
Moderador-Dra Ana M. Munar Professora associada, Departament d'Economia i Direcció Internacional, Copenhagen Business School.
José Miguel Palou. Partner de OBEX (Outdoor Business Experiences)
Sr Marcel Iseli. Director esportiu de Bicycle Holidays
Miguel Payeras. Gerent del Clúster d'Innovació tecnològica en Turisme de les Illes Balears: Baleares.t
Anna Domingo. Partner de Loop-business innovation

Presenta la sessió Ana Maria Munar que introdueix els ponents de la sessió ressaltant el valor pel que les seves experiències formen part de la sessió, i l'objectiu de la mateixa, que és presentar de manera pràctica diverses tendències emergents del mercat turístic. La primera és el concepte Markets of one, que és l'aplicació del concepte de Starbucks (cafè personalitzat) al mercat turístic. De fet Expedia ja permet triar no només l'hotel sinó tb l'horari de sortida. El segon concepte és Long tail, l'oportunitat al final o els segments de públic específics als quals es pot atendre de manera molt exclusiva mitjançant diverses formes de selective màrqueting i especialització com el cicloturisme, turisme d'oli.

Marcel Iseli exposa alguns detalls de l'empresa Bycicle Holidays, dedicada al cicloturisme, un segment que, segons el parer d'Iseli, presenta una previsió de creixement 5 -8% l'any, un model de turisme sostenible i positiu per a la illa que a més té un despesa mitjana turista elevat (60 € al dia) s'allotja en hotels de 4 i 5 *, solen tenir estudis superiors i els encanta la gastronomia. Seguiran invertint a Mallorca perquè creuen que les seguirà havent col.laboració i sinergies amb les institucions locals. Agraeixen les rutes de Cicloturisme i la paciència dels conductors locals. Opinen que els turistes vinculen l'experiència negativa amb vols i hotels cars, qualitat no sempre òptima, vagues.

El Sr Iseli cedeix la paraula a Anna Domingo, partner de Loop Business Innovation. La Sra diumenge aprofundeix en la pregunta de la sessió Com el producte es beneficia de la Investigació? exposant l'experiència del RockefellerCenter (Top of the Rock Observation Deck): "Capturant el teu millor memòria". Per generar una nova experiència turística de qualitat i que a més reduís les les cues interminables de l'Empire State building, un equip interdisciplinari (arquitectes, enginyers, marketiniana, experts en seguretat) van dissenyar el nou producte, una experiència centrada en els seus valors intangibles, que evocava l'esperit de Nova York als anys 30, quan es va obrir al públic. Ressalta la necessitat de gestionar aquestes emocions durant el recorregut per l'edifici, de generar un o més moments de WOW. Per finalitzar la seva intervenció, Domingo mostra el procés de definició del Museu El Louvre a Abu Dhabi que obrirà les seves portes el 2013, amb un vídeo que mostra l'estratègia de posicionament de la destinació mitjançant la cultura, com també va fer Bilbao amb Guggenheim. "El destí es crea amb experiències singulars, i es basa en empreses que doten de sentit i de know how aquestes experiències".

La intervenció de Miguel Payeras és de to reflexiu, ja que va introduint diversos conceptes perquè l'audiència reflexioni. En primer lloc destaca el que s'ha dit anteriorment pel ponent Marcel Iseli, sobre la diferència entre activitat i passivitat, la diferència obeeix a l'essència de què és viure per a l'home ... D'això es deriva que els productes turístics han de contenir ànima, i com a conseqüència es pot vincular el producte amb conceptes com emoció, passió, acció, territori, Europa (entenent que el turisme europeu ha de cobrir tres objectius, benestar, qualitat, temps lliure) , Mediterrània, Mar, innovació ... A continuació exposa que la millor idea la tens escoltant a un altre, i no té a veure amb el que l'altre diu sinó amb el que s'activa en el teu interior a l'escoltar-lo, perquè la nostra actitud de passió, perseverança, generar el canvi és el que ens impulsa a millorar. Acaba la seva intervenció afirmant que la diversitat turística (i no la diversificació econòmica) serà el que permetrà la continuïtat econòmica de les Illes Balears, i que "encara que el futur és fosc, amb passió hi ha futur".

La intervenció de José Miguel Palou relació el llarg procés de definició, investigació, prova i error, recerca de suports del projecte OBEX. "Si vols fer el mateix que els altres, sempre seran millors que nosaltres, sempre estarem a remolc. Com podem aconseguir que els nostres competidors siguin els nostres aliats". Per això, OBEX no competeix amb el destí, sinó generar un alternativa per valoritzar. Més enllà de la tecnologia i la plataforma, se centra en dues avantatges qualitatius del producte: la primera, aflorar patrimoni turístic que es trobava invisible, gràcies al geoposicionament. La segona, involucrar al turista, a l'usuari, a crear i compartir, replicar i comunicar el contingut a tercers, la qual cosa suposa no substituir el oferent, sinó complementar-lo. El valor de OBEX en el camp de la investigació és que la tecnologia desenvolupada permet millorar la traçabilitat de l'experiència del turista i conèixer els seus hàbits de planificació, de valorització de la destinació i d'impacte sobre tercers.

La sessió finalitza amb un debat sobre vies per millorar l'experiència i situar les emocions dins del producte turístic per a diferenciar i valorar la destinació. Es deixa en l'aire una conclusió: La tecnologia aporta un valor i la passió que aporta la persona que atén el turista aporta un altre valor, i ambdós s'han de conjugar en la reorientació de la destinació. Autor: Seminari INTO

SESSIÓ 3. El FINANÇAMENT públic de la innovació en el sector turístic

Moderador: Sr. Joan Mulet. Director de COTEC
Sr. Emilio Iglesias. CDTI
Sr. Carlos Romero. Director de investigación, desarrollo e innovación de SEGITTUR
Sr. José Ignacio Alonso. Subdirector General de Planificación, Estudios y Seguimiento del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación Sr. José Manuel Leceta. Exdirector internacional del CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-
Sra. Anna Sánchez. Directora general de la AIDIT - Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación

Comença la sessió 3: El finançament públic de la innovació en el sector turístic que comptarà amb intervencions a càrrec de COTEC, CDTI, Pla Nacional d'I+D+i, SEGITTUR, AIDIT.

El moderador, Sr Juan Mulet, director de COTEC, presenta al ponent que farà referència als programes europeus, el Sr Emilio Iglesias, responsable d'Eureka i d'Europa Turisme a Espanya, a Espanya. En segon lloc comenta que abordarà el Pla Nacional d'I+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació i concretament quines ajudes existeixen per al sector turístic. En tercer lloc, intervindrà Carlos Romero, per part de la Secretaria General de Turisme de l'Estat Espanyol (SEGITTUR). I finalment Ana Sánchez directora de AIDIT abordarà el finançament de processos de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica mitjançant els incentius fiscals per a la investigació turística.

El Sr Iglesias exposa els programes que poden servir per finançar iniciatives del sector turístic, i especialment els projectes Eureka, que permet donar suport a iniciatives estratègiques, i Eurostars. La seva conclusió final: "Hi ha fons disponibles per a l'aplicació de tecnologia al sector turístic".

A la presentació del Sr José Ignacio Alonso, sotsdirector general de Planificació, Estudis i Seguiment del Pla Nacional d'I+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació, es ressalta que el turisme i les tecnologies turístiques són dues de les actuacions i sectors prioritaris, així com les empreses i agrupacions empresarials formen part dels beneficiaris clau d'aquest instrument. Acaba la seva intervenció esmentant que el turisme és a l'agenda del Pla Nacional d'I+D+i per a l'any 2010.

Seguidament Carlos Romero, director d'I+D+i de SEGITUR, exposa els instruments al servei de la mobilització de finançament de la innovació en el sector turístic. Comença la seva intervenció expressant que les dues primeres intervencions resumeixen les línies de finançament europees i nacionals mentre que la tercera es focalitza en aspectes específics del món turístic, i com introduir aspectes relacionats amb la innovació, el desenvolupament i la investigació dins d'aquest sector econòmic des un organisme (la Secretaria General de Turisme) que ha estat tradicionalment enfocat cap a la promoció i difusió de la marca turística. Des de fa un parell d'any SEGITUR gestiona i avalua projectes en el marc del Pla Nacional i més ara està impulsant accions de captació d'altres fons per al finançament d'I+D+i turístic, i la creació i consolidació d'estructures de partenariat com clústers turístics, xarxes , sistemes de captació de socis i fonts de finançament, etc. Ressalta el valor del Pla de Turisme Espanyol Horitzó 2020 que suposa un full de ruta de la política turística, consensuada amb les CCAA i el sector turístic.

Anna Sanchez centra la seva intervenció en el concepte de la innovació "la I+D+i transforma diners en coneixement, i la innovació transforma coneixement en diners, o en benefici" i ressalta el valor de la innovació en processos, productes i canvis organitzacionals en el sector serveis, com és el cas del turisme. A continuació exposa la llei d'incentius fiscals relacionats amb I+D+i.

Finalment els ponents han entaulat un debat amb els assistents sobre les principals mancances i els obstacles a salvar per desenvolupar una política de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació aplicada als serveis, productes i destinacions turístiques.

A LA XARXA

Les persones que segueixen les sessions per streaming feliciten els ponents i demanen poder disposar de les presentacions. [L'organització de INTO 2010 recorda que en breu les presentacions estaran disponibles a la xarxa. A més, en uns dies es penjaran els vídeos de totes les intervencions.]

No es realitza cap pregunta a Facebook i Twitter.

Les xifres del primer dia de INTO 2010 són molt positives: 213 inscripcions, 175 assistents i 293 connexions streaming. Autor: Seminari INTO

SESSIÓ 2. Com la DISTRIBUCIÓ es beneficia de la Recerca

Moderador-Sr Luis del Olmo. Director general de màrqueting de Sol Meliá
Dr Michael Haldrup Pedersen. Professor associat del departament de Environmental, Social and Spatial Change. Universitat de Roskilde. Dinamarca
Sr Jens Kristian Jacobsen. Investigador, Norwegian School of Hotel Management, University of Stavanger
Sr Luis Hurtado de Mendoza. Global Strategic Account Manager - EXPEDIENTS

Després d'una pausa cafè, es reprèn el seminari amb una intervenció introductòria de Luis del Olmo, director de Màrqueting de Sol Melià, moderador de la sessió, que presenta l'objectiu de la sessió i el motiu pel qual han estat convocats els tres ponents que li seguiran (Luis Hurtado de Mendoza, Michael Haldrup Petersen i Jens Kristian Jacobsen) que analitzaran com la distribució es pot beneficiar de la recerca que realitzen els centres de coneixement i les empreses líder del sector.

Luis del Olmo cedeix la paraula a Luis Hurtado de Mendoza (Expedia) que comença la seva intervenció ressaltant el valor de les innovacions que s'han produït en els darrers anys en l'àrea de distribució, especialment a les Balears. A continuació exposa el cas d'Expedia, les marques i eines de distribució (en diversos canals i models: retail, Opaque, package, corporate i mitja) de què disposa i l'esforç que l'empresa realitza en desenvolupament i investigació de productes i destinacions turístics innovadors.

Seguidament té lloc la intervenció del Dr Michael Haldrup Petersen que comenta de manera detallada una recent investigació desenvolupada conjuntament amb el Sr J. Larsen sobre els comportaments dels turistes a les destinacions turístiques. L'estudi està centrat en qüestions d'etnografia turística, mobilitat, comunicació virtual, connexió del visitant amb el destí ...

Finalment Jens Kristian Jacobsen presenta els resultats d'un estudi relatiu a la utilització dels mitjans 2.0 per part de turistes que visiten les Balears. Els resultats mostren la influència dels mitjans socials en l'elecció, informació i hàbits de consum turístic abans, durant i després de l'estada a les illes, per si mateixos i en relació amb altres fonts d'informació com a web de l'hotel, mitjans de comunicació tradicionals, operadors turístics i línies aèries, guies de viatge, informació procedent de família i amistats, blocs i webs d'informació turística, etc. Interessants els nivells de repercussió en els mitjans socials, després de les estades turístiques: fotoàlbums, entrades en bloc, correus electrònics / sms / mms, referències a twitter, escriure comentaris en pàgines com trypadvisor, ... Autor: Seminari INTO

SESSIÓ 1. Com desenvolupar valor en un DESTINACIÓ

Moderador- Dr. Javier Rey-Maquieira (UIB)
Dr. Juan Ignacio Pulido. Profesor de economia aplicada. Universidad de Jaén
Dr. Ramón Díaz-Bernardo. Profesor de Márketing del IB Business School
Dra. Myriam Jansen-Verbeke. Profesora universitaria de la Universidad de Leuven -Bélgica
Sr. Sebastián Xamena. Adjunto a Director General de Brújula

A L'AUDITORI
Després d'una presentació a càrrec del moderador ha pres la paraula la Sra Jansen-Verbeke que ha posat en comú amb els assistents el valor de l'els recursos culturals del territori en la construcció d'una economia turístic-cultural.

Seguidament Ramon Díaz Bernardo ha presentat el concepte Customer Lifetime Value i ha mostrat la seva aplicació al màrqueting turístic, per avançar cap a un major coneixement i una fidelització dels turistes. Sabem quant costa aconseguir cada turista?

Juan Ignacio Pulido ens ha introduït en la navegació pels escenaris de caos i els temps de crisi per a les empreses i les destinacions turístiques. Aposta per treballar més la cadena de valor de la destinació ja que el turista percep la destinació com un tot i per tot es ha d'influir en totes les etapes de consum per augmentar la satisfacció i prescripció del turista. Emfatitza el rol de les destinacions creatius i innovadors, que surten de l'estratègia de preus i permeten crear un valor diferencial i sostenible d'una destinació.

Finalment, Sebastià Xamena ha mostrat l'experiència de l'empresa Brúixola, d'entrada al mercat de Xile, desenvolupant productes tecnològics.

A LA XARXA
120 persones s'han connectat fins al moment per streaming.20 d'elles estan seguint la sessió de manera regula

Els comentaris rebuts es centren en l'aforament complet de la sala, la presència de molts estudiants de l'Escola d'Hoteleria de la UIB, el músic que marca el temps assignat a cada ponent

Algunes persones presents a la sala estan twittejant el Seminari, penjant fotos a Twitter i Fb, geolocalitzats mitjançant Gowalla i Foursquare

Per ara no hi ha preguntes a la xarxa. Autor: Seminari INTO

Els temes clau d'INTO 2010

La setena edició de INTO es composa de cinc sessions que es corresponen amb cinc paraules clau al voltant de les quals s'estructuren les diverses ponències.

La primera d'aquestes paraules és DESTINACIÓ, com es desenvolupa el valor d'una destinació turística. Juan Ignacio Pulido (Universitat de Jaén), Ramón Díaz-Bernardo (IE Business School), Myriam Jansen-Verbeke (Universitat de Leuven-Bèlgica) i Sebastià Xamena (Brúixola) - aportaran les seves claus a una qüestió d'actualitat. Antoni Munar (Govern de les Illes Balears), moderarà aquesta primera sessió de INTO 2010.

Les intervencions de Luis del Olmo (Sol Melià), Michael Haldrup Pedersen (Universitat de Roskilde, Dinamarca) i Jens Kristian Jacobsen (Universitat de Stavanger, Noruega) se centraran en un altre concepte clau en el mercat turístic, la DISTRIBUCIÓ, i concretament es plantejaran la qüestió Com la distribució es beneficia de la Recerca?

Els ponents de la sessió de la tarda abordaran un fet d'actualitat, les oportunitats de FINANÇAMENT pública per a la innovació en el sector turístic. Moderada per Joan Mulet (COTEC), la sessió comptarà amb les aportacions de Carlos Romero (SEGITTUR), José Ignacio Alonso (Ministeri de Ciència i Innovació), José Manuel Leceta (CDTI) i Anna Sánchez (AIDIT).

El producte i la ciència protagonitzaran les dues sessions del segon dia de Seminari. A la sessió dedicada a analitzar com el PRODUCTE es beneficia de la recerca, intervindran Ana M. Munar (Copenhagen Business School, Dinamarca), Marcel Iseli (Bicycle Holidays) i Anna Domingo (Loop business innovation).

La sessió final, centrada en el paper de la CIÈNCIA per a la competitivitat turística, comptarà amb les contribucions de Mateu Amengual (CIDTUR), Javier Rey-Maqueira (Universitat de les Illes Balears), Ana M. Munar (Copenhagen Business School, Dinamarca), antoni Munar (Govern de les Illes Balears) i Luis del Olmo (Sol Melià). Autor: Seminario INTO

Entrevista a Luis del Olmo, director general de marketing de Sol Meliá

B@LEÓPOLIS | Entrevista a Luis del Olmo, director general de marketing de Sol Meliá
'Universidad e investigación están integradas en el INTO'
Elena Soto | Palma
martes 14/09/2010

Director General de Marketing de Sol Meliá, compañía hotelera líder en España y la duodécima del mundo. En 1989 se incorporó a Disneyland Paris como miembro clave de su equipo ejecutivo, liderando grupos multidisciplinares que realizaron con éxito iniciativas de marketing y ventas.

Pregunta.– Brevemente ¿cómo definiría INTO y qué cree que aporta este encuentro al sector turístico balear?
Respuesta.– El Seminario Internacional de Innovación y Turismo (INTO) busca crear un espacio de diálogo e intercambio de conocimiento en torno a nuestra industria turística, estimulando el intercambio de ideas, experiencias, buenas prácticas, así como la aplicación de avances y desarrollos en el campo de las nuevas tecnologías o de la mejora de la competitividad turística. Se creó en Baleares porque estas Islas han sido históricamente reconocidas a nivel mundial como centro de conocimiento turístico. Su principal virtud es la de aunar a tres niveles que tienen una gran importancia para el presente y el futuro de un destino turístico: la Administración Pública, el mundo de la Universidad y la investigación, y la Industria.

P.– ¿Cual es el objetivo de esta séptima edición del INTO?
R.– Bajo el paraguas de la innovación y el desarrollo, en cada edición, el Seminario trata de introducir una temática que representa la principal preocupación del sector; en esta ocasión, como indica el lema Turista, Sostenibilidad y Tecnología; Ámbitos de investigación para la competitividad hemos querido tratar el factor de la sostenibilidad como uno de los criterios fundamentales para mejorar la competitividad de los destinos turísticos. Además, en esta séptima edición, el INTO se quiere consolidar como referente a nivel balear, con repercusiones tanto a nivel nacional como Internacional, pues hay participantes y personas interesadas en multitud de países.

P.– En los últimos años se habla mucho del Turismo Sostenible, ¿cómo lo definiría?
R.– El Turismo Sostenible es la forma de denominar a un conjunto de principios y prácticas responsables para con la sociedad, el medioambiente y la cultura e idiosincrasia de los destinos. Las comunidades que habitan los destinos están afectadas positiva o negativamente por la actividad turística; y aunque ésta sea una potente palanca de desarrollo, si se olvida su responsabilidad social, si no contribuye a la redistribución de la renta y a la mejora de las condiciones generales de la población, pueden darse grandes desigualdades que desincentivan al turista. En cuanto al medio ambiente, pocas actividades económicas son tan interdependientes de la riqueza y equilibrio medioambiental como el turismo. Y, finalmente, está el respeto y la promoción de la cultura local, que es lo contrario a «colonización» cultural o «aniquilación» de lo diferente en aras de una homogeneización global que, a la larga, acaba por destruir uno de sus principales atractivos. Así, esta industria ha sabido ver que su futuro está íntimamente relacionado con la sostenibilidad de los destinos y el I+D+i puede y debe ser una factor decisivo para ayudar a que sea una realidad.

P.– En momentos de crisis económica, ¿importa más el I+D+i? ¿considera que es más necesario? ¿por qué?
R.– El I+D+ y la competitividad importan siempre, pues si nos dormimos saldrá algún destino que se posicione en nuestro lugar. Además, no todo el problema de la competitividad proviene de la economía, pero lo que sí es cierto es que, en tiempos de restricción en el gasto y en la inversión como no hay presupuestos amplios que permitan hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, en promoción o publicidad tradicional, por ser demasiado costosa, el I+D+i es muy rentable y es más urgente e imprescindible recurrir a él porque nos permite aplicar la inteligencia y los avances tecnológicos para maximizar el impacto y el retorno de la promoción, por ejemplo vía Internet.

P.– La Ciencia para la Competitividad es la mesa redonda que usted liderará. En el caso concreto de Baleares, ¿qué propondría?
R.– Le voy a dar respuestas bastante concretas; yo propondría en primer lugar la utilización de tecnología para incrementar y optimizar la presencia de las experiencias turísticas de Baleares en todos los mercados, mejorar su comercialización e incrementar la accesibilidad. En segundo lugar emplear la I+D+i para desarrollar oferta de productos y experiencias dirigidos a la desestacionalización. Otro punto sería trabajar en el desarrollo e implantación de sistemas y procesos más eficientes que salvaguarden la calidad y aumenten los ahorros y las sinergias, que aseguren la adaptación del producto a las necesidades actuales. Y, finalmente, desarrollaría y aplicaría las tecnologías a favor de la sostenibilidad, como sistemas de optimización de consumos energéticos, reciclaje o gestión de residuos.

P.– ¿Cuál es la relación del INTO con el mundo académico y la formación e investigación?
R.– El INTO dentro de sus procesos, incorpora de manera muy importante al mundo universitario y científico (hay un amplio elenco de profesores de diversas universidades entre los ponentes), enriqueciéndose con sus aportaciones; y por otra parte, el mundo universitario y la industria reciben un retorno del INTO que se recoge en artículos y producción científica, o en un libro, como se ha hecho en algunas ediciones, que se ha convertido en un referente y una guía para el sector.

P.– Con su experiencia de estos años ¿qué resultados reales cree que ha tenido el INTO en la mejora de la competitividad turística de Baleares?
R.–Destaría que ha consolidado el tejido de conocimiento-relaciones-encuentros que ha sido fundamental para iniciativas tan importantes como CIDTUR o el Cluster de Turismo de Baleares (Balears.t ). Autor: Seminario INTO

Flaix # 11: Seminari INTO 2010

IBdigital.net / Flaixos i cròniques d'innovació. Flaix # 11: Seminari INTO 2010. Pere Oliver (pereoliver.com)

Fins a quin punt el coneixement, la recerca científica, les solucions tecnològiques i la seva transferència al mercat; fins quin punt la innovació tecnològica representa una opció certa de la industria del turisme a l’hora de guanyar competitivitat? Per guanyar competitivitat en un moment en que la demanda es creixent, radicalment canviant i sobretot amb un poder de demanda mai conegut.

Aquesta es la pregunta que se planteja el setè Seminari Internacional d’Innovació i Turisme, l’INTO 2010 que se celebrarà al ParcBIT de Palma els propers 21 i 22 d’octubre de 2010 sota el titol: “Turista, sostenibilitat i tecnologia. Àmbits d’investigació per la competitivitat turística”. En la convocatòria del seminari se planteja clarament que l’objectiu es avançar en la determinació de com l’innovació pot impulsar un canvi real en el sector empresarial http://visitinnovation.com/ .

El Pla de Ciència Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012 va ser aprovat pel Consell de Govern el febrer de 2009 i situa a la industria turística com eix de la innovació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Referències complementaries del nou Pla son l’excel·lència científica, la captació de talent científic i empresarial, el foment de l'emprenedoria de base tecnològica, la innovació en el sector privat i l'estímul de la inversió privada en recerca científica i innovació. Una aposta orientada a l'objectiu últim de millorar la competitivitat i productivitat del teixit productiu i a la fi el benestar social de tots els ciutadans.

En el mateix sentit el projecte de Campus de excel·lència Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada de la Universitat de les Illes Balears i el recentment constituït Pol de Recerca i Educació Superior Pirineus Mediterrània, situen igualment a la industria turística com a referència principal de la nostra Universitat.

Paral·lelament, el Governs de la CAIB i el de l’Estat iniciaren l’any 2008 la creació del Centre de Investigació i Desenvolupament pel Turisme (CIDTUR) amb seu al ParcBIT de Palma. El CIDTUR treballa en diversos projectes, el mes ambiciós orientat a desenvolupar una Plataforma Logística de Distribució Turística, una infraestructura virtual que se considera de capital importància pel canvi de model econòmic de la nostra industria turística, ja que entre d'altres, oferirà capacitats de concentració d'oferta turística a la que podran acudir operadors de tot tipus.

Finalment, a l’hora de dibuixar l’ecosistema de d’innovació en el àmbit de la industria del turisme a les Illes Balears, es imprescindible parlar de la Política de Clústers (Flaix #8 +). Els clústers son la peça fonamental per estimular la transferència de coneixement i impulsar la Innovació y en el nostre sector turístic el clústers mes rellevants son Turistec, el clúster del sector TIC Turisme, i Balears.T, el clúster de Innovació Tecnològica en Turisme.

Tot plegat un conjunt de actuacions i agents que tenen com objectiu articulat un vertader sistema d’innovació en el àmbit de la industria del turisme i al que el Seminari INTO 2010 vol contribuir, com hem dit abans, procurant avançar en la definició del que anomenam investigació per la competitivitat turística.

(+) http://blogs.ibdigital.net/flaixos-i-croniques-dinnovacio/flaix 8 la_politica_de_clusters_a_les_illes_balears.html

Font: http://blogs.ibdigital.net/flaixos-i-croniques-dinnovacio/flaix__11_seminari_into_2010.html Autor: Seminari INTO

Objectius d'INTO 2010

Un año más, la Dirección General de I+D+i del Gobierno de las Illes Balears organiza el Seminario Internacional de Innovación en Turismo (INTO). Al alcanzar ya su séptima edición, INTO se consolida como una plataforma de análisis y debate, de la temática más latente en cada momento, para mejorar la competitividad del sector turístico. A lo largo de su existencia, en INTO se han tratado tópicos como el turismo náutico, el branding, cambio climático, innovación basada en el consumidor, etc. y en esta nueva edición, la temática elegida es "Turista, Sostenibilidad y Tecnología: ámbitos de investigación para la competitividad turística".
Este año, el Seminario INTO 2010 se propone estudiar el comportamiento del sector turístico desde la generación de conocimiento y transferencia del mismo, procedente del ámbito académico y centros de investigación, y su migración hacia el mundo empresarial en el ámbito del sector turístico. De esta forma se completa el análisis de I+D+i sobre el cambio de comportamiento del sector que se desarrolló en la edición del pasado año.
El objetivo de esta edición es comprobar cómo, a través de la experiencia del conocimiento y las soluciones que ofrece la investigación, se impulsa un cambio real en el sector empresarial. Un cambio necesario dada la repercusión del poder de la demanda.

Esta edición pretende potenciar que la innovación no sea un proceso endógeno de los departamentos de I+D+i, sino que expanda y multiplique las interrelaciones de sus participantes para generar más conocimiento, más networking y más outputs que al final repercuten en la sociedad en general. Autor: Seminario INTO

Programa definitiu INTO 2010

Ja està disponible el programa definitiu del proper seminari INTO, que en aquesta setena edició se centra en la intersecció entre Turisme, Sostenibilitat i Tecnologia en relació als àmbits de recerca per a la competitivitat turística.

La primera jornada de INTO 2010 s'iniciarà amb una sessió dedicada a la generació de valor de les destinacions turístiques, a la qual intervindran els doctors Juan Ignacio Pulido (Universitat de Jaen), Ramón Díaz-Bernardo (IE Business School) i Myriam Jansen- Verbeke. (Universitat de Leuven-Bèlgica), que seran moderats pel Sr Antoni Munar, director general de Desenvolupament Turístic de la CAIB.

A continuació tindrà lloc la sessió titulada "Com la DISTRIBUCIÓ es beneficia de la investigació" amb dues ponències, a càrrec del Dr Michael Haldrup Pedersen (Universitat de Roskilde. Dinamarca) i el Sr Jens Kristian Jacobsen. (University of Stavanger), que seran moderats pel Sr Luis del Olmo, director general de màrqueting de Sol Melià.

Després del dinar, començarà la sessió "El finançament públic de la Innovació en el sector turístic" que serà moderada pel Sr Joan Mulet, director de COTEC, i en la qual intervindran quatre ponents: el Sr Carlos Romero (SEGITTUR), el Sr José Ignacio Alonso (Ministeri de Ciència i Innovació), el Sr José Manuel Leceta. (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) i la Sra Anna Sánchez (Agència d'Acreditació en Recerca, Desenvolupament i Innovació).

La segona jornada se centrarà en analitzar "Com el PRODUCTE es beneficia de la investigació". La Dra Ana M. Munar (Copenhagen Business School) moderarà una sessió en la qual participaran el Sr Marcel Iseli, director esportiu de Bicycle Holidays, i la Sra Anna Domingo, Partner de Loop-business innovation.

Després de la pausa cafè tindrà lloc l'última sessió, que porta per títol "La CIÈNCIA per a la COMPETITIVITAT". Hi participaran el Dr Javier Rey-Maquieira (Universitat de les Illes Balears), la Dra Ana M. Munar (Copenhagen Business School), el Sr Antonio Munar (Govern de les Illes Balears) i el Sr Luis del Olmo (Sol Meliá), moderats pel Sr Mateu Amengual, director de CIDTUR.

En breu disposarem del títol i el resum d'aquestes intervencions. Autor: Seminario INTO

Turista, Sostenibilidad, Tecnologia: experiencias de I+D+i

Turista, Sostenibilitat, Tecnologia: experiències d'R + D + i

En la sisena edició del Seminari INTO celebrada l'octubre de 2009 es va analitzar com la globalització i els canvis en les tecnologies de la informació i les comunicacions han propiciat que siguin els mateixos consumidors turístics els que liderin les tendències del consum, decideixin el tipus de producte que volen, com ho volen consumir, com volen comunicar les seves experiències, provocant que l'empresari estigui a l'expectativa d'aquest canvi de comportament per adaptar el seu producte o servei a la demanda. En definitiva el productor turístic ja no és qui controla el producte o la informació que vol traslladar al client, tampoc els intermediaris.

En aquesta nova edició del Seminari INTO 2010, es proposa estudiar el comportament del sector turístic des de la generació de coneixement i transferència del mateix procedent de l'àmbit acadèmic i centres de recerca cap al món empresarial. D'aquesta manera es completa l'anàlisi de R + D + I sobre el canvi del comportament del sector. L'objectiu d'aquesta edició és per tant, comprovar com a través de l'experiència del coneixement i les solucions que ofereix la investigació s'impulsa un canvi real en el sector empresarial. Un canvi necessari donada la repercussió del poder de la demanda. Per això el títol escollit per a aquesta edició és: "Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits de recerca per a la competitivitat turística" (21-22 de octubre de 2010) ...

Et convidem a compartir amb la resta d'assistents qualsevol experiència de R + D + i que coneguis o a la que hagis participat, al voltant d'aquests tres eixos: el turista, la sostenibilitat i la tecnologia. Autor: Seminario INTO

Benvinguda

La setena edició del Seminari Internacional d'Innovació i Turisme INTO es centrarà en la generació i transferència de coneixement aplicades al turisme.

Aquest any anem a potenciar que Facebook sigui un racó per al diàleg i l'intercanvi de coneixement al voltant del tema del VII seminari, abans de l'esdeveniment. S'aniran introduint els objectius, continguts i ponents de cada sessió, i anirà suggerint periòdicament qüestions per iniciar el debat sobre i aquestes qüestions. Us convidem a participar activament en els debats, aportar bones pràctiques, links, documents de referència, i preguntes per als ponents. Aquesta informació serà facilitada als ponents i moderadors, qui la compartiran amb els assistents a l'esdeveniment.

Moltes gràcies des de ja per les vostres aportacions.
L'equip INTO 2010 Autor: Seminario INTO