Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Cóm desenvolupar valor en un DESTÍ
Cóm la DISTRIBUCIÓ es beneficia de la investigació
La FINANCIACIÓ pública de la innovació en el sector del turisme
Cóm el PRODUCTE es beneficia de la investigació
La CIÈNCIA per a la COMPETITIVITAT