Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Els comunicam que l'aforament està complet