Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística