Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Dr. Juan Ignacio Pulido

Doctor Cum Laude en Economia per la Universitat de Jaén (amb Premi Extraordinari) i Màster en Unió Econòmica i Monetària per la UNED. Ha completat la seva formació de postgrau com visiting researcher en les universitats de Siena i Bolonya (Itàlia), La Sorbona (França) i Leeds Metropolitan (Anglaterra). Actualment, dirigeix el Laboratori d'Anàlisi i Innovació Turística (LAInnTUR) en el Departament d'Economia de la Universitat de Jaén. Així mateix, manté una estreta vinculació a la Universitat Internacional d'Andalusia (UNIA), com director i/o professor de diversos cursos i màsters, i coordinador de projectes d'investigació entre Espanya i Iberoamèrica.

Les seves investigacions en l'àmbit del turisme se centren, principalment, en quatre aspectes molt relacionats entre si: sostenibilitat, planificació i gestió de destinacions turístiques, turisme-creixement-desenvolupament, i innovació, sent autor, o coautor, de més de trenta articles sobre turisme (entre d’altres, en revistes com Tourism Economics, Journal of Cultural Economics, Journal of Sustainable Tourism, Revista d'Economia Mundial, Quaderns d'Economia, Papers de Turisme, Revista d'Anàlisi Turística, Quaderns de Turisme) i una trentena de llibres (o capítols de llibre), en editorials com Routledge, Síntesis o CEURA.

Ha dirigit i/o participat com investigador en més de quaranta projectes i contractes d'investigació i/o consultoria, tots ells sobre diferents aspectes de l'activitat turística.

Membre del Comitè Científic de congressos nacionals i internacionals i del Comitè Editorial de revistes científiques de reconegut prestigi. Consultor de l'Organització Mundial del Turisme (UNWTO) i de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), realitzant diferents missions d'assistència tècnica i col•laboració per a Amèrica Llatina. Actualment, és President de l'Associació Espanyola d'Experts Científics en Turisme (AECIT).

La seva trajectòria científica en l'àmbit del turisme està avalada per prestigiosos premis d'investigació, entre els quals cap destacar el Premi Tribuna FITUR/Jorge Vila Fradera (2008 i 2009), el Premi Internacional d'Investigació Turística Gabriel Escarrer (2007 i 2010) i el Premi Andalusia d'Economia i Hisenda Autonòmica (1999). En 2010 ha estat designat com membre del jurat ( com “personalitat de reconegut prestigi en l'àmbit del turisme”) que decidirà els guanyadors proposats als Premis Andalusia del Turisme, que concedeix la Conselleria de Turisme, Comerç i Esport de la Junta d'Andalusia.

El nuevo papel de los destinos turísticos. Navegar en el escenario del caos.

 
Més informació
CV Ponents