Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Dr. Michael Haldrup Pedersen

Michael Haldrup és professor associat en geografia humana i director del programa bàsic d'estudis de tecnologia i disseny de la Universitat de Roskilde. Ha escrit àmpliament sobre qüestions relatives a la mobilitat del desenvolupament regional, la identitat d’una destinació, l'oci i el turisme, i és coautor de Performing Tourist Plaus (Ashgate 2004) i Tourism, Performance and the Everyday (Routledge 2010).

Following Flows. Ethnograhies of Tourism, Performance and the Everyday

 
Més informació
CV Ponents