Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Sr. José Ignacio Alonso

Currículum de José Ignacio Alonso Montes

Enginyer de telecomunicacions i doctor enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), els anys 1982 i 1989, respectivament.

De 1982 a 1985 va treballar en el Laboratori d’R+D de Telettra Espanya, SA. El 1985 es va incorporar al Departament de Senyals, Sistemes i Radiocomunicacions de l’ITSI de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de Madrid, on actualment és catedràtic d’universitat.

Ha participat en més de 70 projectes d’investigació finançats tant per empreses privades com per organismes públics nacionals i europeus de finançament de la investigació. És autor de més de 120 publicacions en revistes científiques i ponències en congressos, la meitat de les quals en l’àmbit internacional.

Ha estat col•laborador dels programes nacionals de tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i tecnologia electrònica i de les comunicacions (TEC) en els ministeris de Ciència i Tecnologia i d’Educació i Ciència. A més, ha estat membre del panel d’experts en TIC per a l’elaboració de l’actual Pla Nacional d’R+D+I 2008 2011 i membre de la taula rodona d’investigadors i gestors d’R+D, mantinguda amb el Comitè de Política Científica i Tecnològica de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), dins l’exercici OCDE Review of Policy Mix for Innovation in Spain.

Actualment, és sotsdirector general de Planificació, Estudis i Seguiment del Ministeri de Ciència i Innovació.

La investigació en turisme en el Plà Nacional de I+D

La investigació en Turisme en el Pla Nacional d’R+D+I


L'objectiu fonamental de la ponència és posar de manifest que els diversos Plans Nacionals d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica han contemplat i contemplen al Sector Turístic com un dels sectors claus i estratègics que cal recolzar i potenciar. A més, tots els Plans Nacionals, en concret els dos darrers, han implementat actuacions i programes que permeten a tots els agents del sector participar en el mateix. A tal fi, en la ponència es proporcionen dades relatives a la financiació rebuda pel sector turístic en els dos darrers Planes Nacionals. En concret, en el V Pla es va implementar l’Acció Estratègica de Tecnologies Turístiques i en l'actual Pla Nacional d’R+D+I, 2008-2011, el sector turístic és un dels 10 sectors als quals van dirigits les diversos Programes de Desenvolupament i Innovació Tecnològica Sectorial desenvolupats en el mateix.

 
Més informació
CV Abstract Ponents