Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Sr. Carlos Romero

Carlos Romero Dexeus és economista i en l’actualitat ocupa el càrrec de director de Recerca, Desenvolupament i Innovació Turística en la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR). Amb anterioritat, i des de l’any 2005, va treballar per a l’Organització Mundial del Turisme de les Nacions Unides, en què va ocupar diversos càrrecs directius: concretament, el darrer any va ser director executiu dels Membres Afiliats de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), destinat a Madrid; i anteriorment, va ser director general de la Fundació OMT-Themis en el Principat d’Andorra.

Prèviament a la seva vinculació amb l’OMT va treballar com a analista i director de projectes en l’Institut d’Estudis Turístics d’Espanya (IET), organisme dependent de la Secretaria de Turisme i Comerç del Ministeri d’Indústria d’Espanya. En aquest període va ser responsable, en diferents etapes, de les tres principals estadístiques oficials de la demanda turística existents a Espanya. En el mateix moment, va formar part del grup de treball per a l’elaboració del Compte Satèl•lit de Turisme d’Espanya, conjuntament amb l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i el Banc d’Espanya.

Des de 1999 i fins que es va incorporar definitivament a l’OMT va conjuminar la seva tasca en la Secretaria General de Turisme amb la direcció i l’execució de diversos projectes i assistències tècniques amb el Departament d’Estadística i Mesurament Econòmic del Turisme de l’OMT. Les seves principals àrees d’especialització en el camp turístic són la gestió d’organitzacions i fundacions d’àmbit internacional, la direcció d’equips, l’engegada de projectes de partenariat públics i privats, i la formació en matèria de política turística, estratègia turística, estadístiques, indicadors econòmics i mesurament d’impactes econòmics del turisme mitjançant el Compte Satèl•lit de Turisme. El seu treball s’ha desenvolupat durant anys en diferents països i àrees geogràfiques del món, especialment a l’Amèrica Llatina i al Pròxim Orient.

La política sectorial d'innovació del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Por primera vez en España en el año 2008, y como consecuencia de la puesta en marcha por parte de la Secretaría General de Turismo, del Plan del Turismo Español Horizonte 2020, en el que se establece como prioridad la promoción de la innovación en este sector, el turismo se incorpora por primera vez dentro del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período 2008-2011, respaldando la consideración de la actividad turística como un sector económico clave como generador y tractor de la investigación, el desarrollo y la innovación en España.
La incorporación del turismo al Plan Nacional supuso la asignación de fondos específicos de la Secretaría General de Turismo dentro del Subprograma Avanza Formación y dentro del Programa Nacional de Redes destinados a financiar e implementar una estrategia propia del turismo en el campo de la I+D+i a través de, por un lado, acciones de formación destinadas a profesionales del sector turístico en temas relacionados con el negocio electrónico; puesta en marcha de medidas de apoyo a la creación y consolidación de Agrupaciones Empresariales Innovadoras dentro del ámbito turístico; constitución e implementación de una Plataforma Tecnológica propia del sector turístico para la generación de proyectos innovadores; y por último, potenciación de las iniciativas Eureka e Iberoeka turismo para apoyar la internacionalización de la innovación del sector.

 
Més informació
CV Abstract Ponents