Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Sra. Anna Sánchez

En l’àmbit acadèmic, ha seguit diferents programes de direcció general, administració i direcció d’empreses.

Es màster en direcció pública per l’ESADE, enginyera tècnica superior en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i enginyera tècnica en equips electrònics per la Universitat Ramon Llull.

També ha destacat en l’activitat investigadora mitjançant la tesi doctoral en l’àmbit de la relació entre universitat i empresa.

Actualment, és directora general de l’Agència d’Acreditació en Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (AIDIT), professora associada al Departament d’Organització d’Empreses de la UPC i membre de diferents comissions relacionades amb la investigació i la innovació (ENAC, AENOR, Cambra de Comerç, etc.).

Els crèdits fiscals a la innovació

Oci i turisme s'estan transformant en complexes activitats amb múltiples implicacions individuals, socials, econòmiques, tecnològiques, urbanes i ambientals que requereixen d'uns instruments propis de gestió. Per obrir-se camí entre aquestes noves oportunitats, el desenvolupament de productes d'oci i turisme necessita una clara aposta per la innovació en totes les seves dimensions.

Dins dels instruments públics de foment a activitats d'investigació i innovació tecnològica, el sistema d'incentius fiscals espanyol és un dels més favorables. Actualment, a través de la llei d'incentius fiscals - Llei 35/2006, disposició addicional vintena-, les empreses disposen de dues vies per rendibilitzar la seva inversió en R+D+I:
• Les deduccions fiscals a l’R+D i a la innovació tecnològica, que permeten una deducció de fins al 59% de la despesa en R+D+I en l'Impost de societats.

• Les bonificacions en la cotització a la Seguretat Social respecte del personal investigador, que permeten obtenir una bonificació del 40% en la cotització a la Seguretat Social del personal dedicat en exclusiva a activitats de R+D+I.

Els processos de certificació de projectes d’R+D+I i del personal investigador, juntament amb la tramitació de l'informe motivat al Ministeri de Ciència i Innovació, permeten que el subjecte passiu pugui aplicar-se aquest finançament de forma segura.


En la ponència s'examinaran els incentius fiscals a l’R+D i a la Innovació, la utilització d'eines de seguretat jurídica per a la seva aplicació i els possibles sistemes de certificació amb la seva lògica agrupació sota el segell de “Les 3Ps de l'excel•lència en innovació®”: filosofia de treball d’AIDIT que garanteix la integració de la innovació en l'estratègia empresarial a través de la mesura de l'excel•lència dels seus projectes, personal i processos d’R+D+I.

 
Més informació
CV Abstract Ponents