Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Sr. Jens Kristian Jacobsen

El Dr. Jens Kristian Steen Jacobsen és Professor de Turisme a l'Escola
Noruega de Direcció i gestió Hotelera, Universitat de Stavanger, Noruega.
La seva experiència en relació a la conducta del turista i en investigació de mercat abasta més de 20 anys, i els seus mèrits inclouen projectes d'investigació amb una complexa recollida de dades transcultural i plurilingüe amb diversos socis. Ha publicat un gran nombre d'estudis turístics acadèmics i aplicats en setmanaris, llibres i butlletins. El Dr. Steen Jacobsen és actualment el Primer Vicepresident del Comitè d'Investigació en Turisme Internacional (RC50) de l'Associació Internacional de Sociologia (ISA).

Mitjans de comunicació social i altres fonts d'informació utilitzades per turistes escandinaus a Mallorca

Cada dia més, assumim de manera generalitzada que els mitjans de comunicació social electrònics tenen de cada vegada un paper més important com a fonts d'informació per als viatgers. L'objectiu d'aquest estudi és investigar com utilitzen els turistes escandinaus els mitjans de comunicació social i d'altres tipus a Mallorca L'estudi inclou la valoració que fa el visitant del caràcter fidedigne de les fonts d'informació, com ara els blogs i diverses pàgines web relacionades amb el turisme.

 
Més informació
CV Abstract Ponents