Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Dr. Javier Rey-Maquieira

Dr. Javier Rey Maquieira Palmer, doctor en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona, és professor titular del Departament d'Economia Aplicada des d'abril de 1998 a la Universitat de les Illes Balears; professor i membre del Comitè Acadèmic del Master of Tourism and Environmental Economics (MTEE) i professor en els màsters Gestió turística MTA, i Direcció i planificació de turisme, tots impartits a la Universitat de les Illes Balears.

La Ciència per a la Competitivitat

 
Més informació
CV Ponents