Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Sr. Luis Hurtado de Mendoza

Innovating with Expedia

 
Més informació
Ponents