Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Sr. Joan Mulet

La Ciència per a la Competitivitat

 
Més informació
Ponents