Sr. José Manuel Leceta
Les polítiques europees de foment de la investigació en turisme