Sr. José Ignacio Alonso
La investigació en turisme en el Plà Nacional de I+D