Sr. Carlos Romero
La política sectorial d'innovació del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme