Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Objectius


  • Innovació en el sector turístic. Provocar un ampli debat sobre l’adaptació de les empreses turístiques que integren la cadena de valor del producte o servei turístic davant els nous paradigmes.

  • Donar a conèixer experiències reals tant en destinacions com en productes turístics.

  • Promoure un fòrum idoni que permeti un intercanvi entre experts, acadèmics i professionals propiciant una millora del producte turístic.

  • Introduir oportunitats i avenços derivats de la transferència del coneixement cap al sector turístic en el marc de la innovació.